2009

Higienos institutas informuoja apie maudyklų vandens kokybę

2009 08 14
Vertinant rugpjūčio mėnesio pirmosios pusės gautus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, kuriuos Higienos institutui pateikė savivaldybės, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų tik Dubysos upės ties Ariogala Dainų slėnio maudykloje liepos 4 d., nustačius 1,2 karto viršijantį žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičių 100 ml. Liepos mėnesio antroje pusėje buvusios trumpalaikės taršos Varėnos raj. Derežnyčios tvenkinyje, Lėvens upėje Panevėžyje ties užeiga „Beržynėlis“, Molėtų raj. Pastovio ežere, Visagine Visagino ežere rugpjūčio mėnesio pradžioje jau nebuvo.

Taip pat nustatyta vandens tarša prie poilsio zonų Dubysoje Daugokų kaime (rugpjūčio 4 d.) ir Danės upėje Klaipėdoje (rugpjūčio 5 d.).

Rugpjūčio mėn. pirmos pusės tyrimų rezultatų kol kas negauta iš Pakruojo, Mažeikių, Utenos, Molėtų, Anykščių, Ignalinos, Zarasų raj., Kauno miesto, Visagino, nes iš šių maudyklų vandens mėginiai buvo imti paskutinėmis liepos mėnesio dienomis, o vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ stebėsenos nuostatomis, mėginiai tyrimams imami kas dvi savaites. Vandens kokybė netiriama Druskininkuose Avirio ežere, „Eglės“ sanatorijos tvenkinyje, Jurbarko tvenkinyje ir Molėtų (Pastovėlio) ežere.

.

Parengė Gražvydė Norkienė
Higienos instituto
Visuomenės sveikatos tyrimų sk.
Tel. 85 212 39 13, el.paštas grazvyde.norkiene@hi.lt