2009

Higienos institutas informuoja apie maudyklų vandens kokybę

2009 07 31
Vertinant liepos mėnesio antros pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, kuriuos Higienos institutui pateikė savivaldybės, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė keliose gėlo vandens maudyklose neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų: liepos 15 d. Varėnos raj. Derežnyčios tvenkinyje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens viršijo normą 1,1 karto ir žarninių lazdelių - 1,2 karto, Dubysos upėje ties Dainų slėnyje Ariogaloje liepos 22 d. žarninių enterokokų kiekis viršijo normą 1, 1 karto, Lėvens upėje Panevėžyje ties užeiga „Beržynėlis“ liepos 21 d. žarninių lazdelių kiekis viršijo normą 2,5 karto, Molėtų raj. Pastovio ežere liepos 28 d. žarninių enterokokų kiekis viršijo normą 1,5 karto, Visagine Visagino ežere liepos 14 d. žarninių enterokokų kiekis viršijo normą 1,7 karto. Atlikus pakartotinius tyrimus Visagino ežere liepos 28 d., vandens kokybė atitiko reikalavimus. Iš kitų aukščiau paminėtų maudyklų, papildomų tyrimų rezultatų apie vandens kokybę dar nėra gauta. Pagal higienos normos reikalavimus, pakartotiniai tyrimai yra atliekami nustačius trumpalaikę taršą.

Taip pat nustatyta tebesitęsianti vandens tarša prie poilsio zonos Nevėžio upėje ties Nevėžio gyvenviete (liepos 21 d.), Sanžyloje ties Berčiūnais (liepos 21 d.) daugiau negu leidžiama žarninių lazdelių išauginta ir Lėvens upėje ties Pivašiūnais (liepos 21 d.).

Liepos mėn. antros pusės tyrimų rezultatų kol kas negauta iš Akmenės, Radviliškio, Mažeikių rajonų, o Šilalės raj. Jūros upėje, Balsių, Nevočių tvenkiniuose, Vilniuje Tapelių, Balžio ežeruose tyrimai liepos mėn. numatyti atlikti tik kartą per mėnesį. Vandens kokybė netiriama Druskininkuose Avirio ežere, „Eglės“ sanatorijos tvenkinyje, Jurbarko tvenkinyje ir Molėtų (Pastovėlio) ežere.


Parengė Gražvydė Norkienė
Higienos instituto
Visuomenės sveikatos tyrimų sk.
Tel. 85 212 39 13, el.paštas grazvyde.norkiene@hi.lt