2009

Higienos institutas informuoja apie maudyklų vandens kokybę

2009 07 17
Vertinant liepos mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, kuriuos Higienos institutui pateikė savivaldybės, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų:
•    Kauno apskrityje: Jonavos raj. Neries upėje ir Šventosios upėje (liepos 8 d.);
•    Klaipėdos apskrityje: Šilutės raj. Šyšos upėje (liepos 2 d.);
•    Panevėžio apskrityje: Nevėžio upėje ties Krekenava,  Nevėžio upėje ties Nevėžio gyvenviete,  Smilgių miestelio tvenkinyje, Juodžio ežere (Mikėnų gyvenvietė), Sandžiloje (Berčiūnų gyv.), Šamboliškių tvenkinyje (Ramygalos sen.) (liepos 2 d.)
•    Tauragės apskrityje: Dievyčio ežere (liepos 8 d.)
•    Vilniaus apskrityje: Elektrėnų raj. Aujedo ežere (liepos 8 d.)


Parengė Rolanda Valintėlienė
Higienos instituto
Visuomenės sveikatos tyrimų sk.
Tel. 85 261 8390, el.paštas rolanda.valinteliene@hi.lt