2009

Higienos institutas informuoja apie maudyklų vandens kokybę

2009 07 03
Vertinant birželio mėnesio antros pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, kuriuos Higienos institutui pateikė savivaldybės, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų: birželio 29 d. Palangoje Rąžės upės žiotyse, nes žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens viršijo normą 1,2 karto ir žarninių lazdelių - 1,9 karto, Palangos moterų paplūdimyje – žarninių lazdelių kiekis viršijo normą 1,5 karto, o Palangos bendrajame paplūdimyje – 2,1 karto; Tauragėje Keramikos tvenkinyje birželio 16 d. žarninių enterokokų kiekis viršijo normą 1,3 karto, o Anykščiuose Šventosios upėje birželio 22 d.  - 1,1 karto. Vadovaujantis higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, esant trumpalaikei taršai, turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti 72 val. laikotarpyje ir kitas praėjus 7 dienoms nuo trumpalaikės taršos pabaigos. Taigi, birželio 23 d. atlikus pakartotinius tyrimus, Keramikos tvenkinyje taršos nustatyta nebebuvo. Papildomi vandens mėginiai iš Palangos moterų, Palangos bendrojo ir Rąžės upės žiočių paimti liepos 2 dieną ir kol kas neturime tyrimų rezultatų, patvirtinančių ar šiuo metu vandens kokybė atitinka reikalavimus.

Taip pat nustatyta daugiau nei leidžiama žarninių enterokokų poilsio zonose Kėdainiuose Dotnuvėlės tvenkinyje (birželio 25 d.), Ventos upėje ties Viekšnių miesteliu (birželio 15 d.), o  žarninių lazdelių  - Nevėžyje ties Krekenava (birželio 16 d.).

Birželio mėn. antros pusės tyrimų rezultatų kol kas negauta iš Raseinių, Kaišiadorių, Rokiškio, Širvintų rajonų. Vandens kokybė netiriama Druskininkuose Avirio ežere, „Eglės“ sanatorijos tvenkinyje, Jurbarko tvenkinyje ir Molėtų (Pastovėlio) ežere.

I

Parengė Gražvydė Norkienė
Higienos instituto
Visuomenės sveikatos tyrimų sk.
Tel. 85 212 39 13, el.paštas grazvyde.norkiene@hi.lt