2009

Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto

2009 06 16
Vykdant 2009–2013 m. ,,Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo“ programą, patvirtintą 2008 m. balandžio 25 d. sveikatos  apsaugos ministro įsakymu, 2009 m. gegužės 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra ir Higienos institutas pasirašė projekto ,,Visuomenės Sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas” VP1-1.1-SADM-10-V-01-007. finansavimo ir administravimo sutartį.
 
Šiuo projektu siekiama, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą, suteikti VSPS ir slaugos specialistams naujų profesinės kvalifikacijos žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų efektyviai pagrindinių neinfekcinių ligų, įskaitant širdies ir kraujagyslių, onkologinių ligų, traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių,  ir psichikos sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų, įskaitant ir priklausomybės ligas,  prevencijai.  Projekto vykdymui sudaryta partnerystės sutartis su Valstybiniu aplinkos sveikatos centru bei Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centru.
 
Projekto tikslinė grupė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, specializuotose visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, apskričių sveikatos ugdymo centruose ir ugdymo įstaigose, bei slaugytojai, dirbantys pirminės sveikatos priežiūros centruose.

Higienos institutas atsako už bendrą projekto įgyvendinimą, lėšų administravimą, partnerių darbų koordinavimą,  veiklų, susijusių su VSPS kvalifikacijos kėlimu onkologinių ligų ir psichikos sveikatos srityse, įgyvendinimu.

Valstybinis aplinkos sveikatos centras atsako už veiklų, susijusių su VSPS kvalifikacijos kėlimu sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos, širdies ir kraujagyslių ligų bei traumų prevencijos srityse, įgyvendinimu.

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras atsakingas už priemonių, susijusių su slaugos specialistų, dirbančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigose kvalifikacijos kėlimu, įgyvendinimu.

Projekto veiklos: tematinės stažuotės Europos Sąjungos šalyse narėse, kasmetinės mokslinės praktinės konferencijos ir kvalifikacijos kėlimo kursai bei specializuoti anglų kalbos kursai.

Projekto trukmė – 5 metai.

Kontaktinis asmuo projekto atsakingoji vykdytoja, Higienos instituto Specialistų tobulinimo skyriaus vedėja Vytenė Jankauskienė, tel. (8 5) 262 9055, el. paštas vytene@hi.lt.