2009

Įvyko Higienos instituto tarybos posėdis

2009 06 15
Birželio 11 dieną Higienos institute įvyko Instituto tarybos posėdis, kuriame pristatyti nauji mokslinių tyrimų projektai ir apsvarstytos baigtų mokslinių darbų ataskaitos.

Taryba apsvarstė ir patvirtino tris mokslinių darbų projektus:
- „Žmonių, infekuotų ŽIV / AIDS, pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje“  
(finansavimą skyrė Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje (JTVP));
-  „Mirtingumo nuo išvengiamų priežasčių netolygumų raida Lietuvoje“;
- „Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programos vertinimas“.

Taip pat Tarybai buvo pristatytos Institute vykdytų mokslinių tyrimų baigiamosios ataskaitos:
- „Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu“ (tyrimas vykdytas Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu, įgyvendinant Sveikatos kokybės priežiūros užtikrinimo 2005–2010 m. programos priemonių planą);
- „Epidemiologiniai operacinių žaizdų infekcijų ypatumai Lietuvos ligoninėse 2003–2007 metais“;
- „Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje metodų paieška, optimizavimas ir aprobavimas“ (ataskaitos pagrindu numatomas išleisti metodinis leidinys).

Plačiau su patvirtintais mokslinių darbų projektais  ir vykdytų mokslinių darbų ataskaitomis galima susipažinti  Higienos instituto interneto svetainės (www.hi.lt) skyrelyje „Moksliniai tyrimai“.

Daugiau informacijos:
Dr. Virginija Kanapeckienė
Higienos instituto tarybos mokslinė sekretorė
Tel. (8 5) 262 5479, el. paštas virginija.kanapeckiene@hi.lt.