2009

Įvyko seminaras „Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra padidintos rizikos skyriuose“

2009 06 08
Higienos institutas 2009 m. birželio 3 d. surengė seminarą „Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra padidintos rizikos skyriuose“.

Seminare buvo apžvelgta hospitalinių infekcijų  epidemiologinė priežiūra Europoje ir jos perspektyvos, pristatyti Lietuvos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos – intensyviosios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2008 m. rezultatai, atskirų ligoninių atstovai pristatė savo gerąją patirtį vykdant priežiūrą. Vyko diskusijos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros organizaciniais klausimais, nagrinėjamos pagrindinės duomenų rinkimo ir pateikimo klaidos, buvo peržiūrėti duomenų rinkimo protokolai bei diskutuojama dėl akivaizdžių Lietuvos duomenų skirtumų lyginat su kitomis ES šalimis.

Seminare dalyvavo infekcijų kontrolės gydytojai, jų padėjėjai, kitų specialybių gydytojai ir slaugytojai, atsakingi už nuolatinę hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos bei Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro atstovai.

Seminaro pranešimai
 
Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra Europoje ir jos perspektyvos
(R. Valintėlienė, Higienos institutas) (atsiųsti

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriuose 2008 m. rezultatai
(J. Ašembergienė, Higienos institutas) (atsiųsti 1 dalis) (atsiųsti 2 dalis)

Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra Kauno medicinos universiteto klinikų vaikų reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriuje
(V. Gurskis, Kauno medicinos universiteto klinikos) (atsiųsti)

Operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros chirurgijoje 2008 m. rezultatai
(J. Griškevičienė, Higienos institutas) (atsiųsti 1 dalis) (atsiųsti 2 dalis)

Operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinė priežiūra Vilniaus universiteto Onkologijos institute
(V. Voldemarienė, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas)
 
 
Konferencijos akimirkos (atsiųsti)

Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 261 6681 arba el. paštu jolanta.asembergiene@hi.lt.