2009

2009 m. maudyklų vandens kokybės stebėsena prieš sezoną

2009 05 29
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ šalyje maudyklų vandens kokybės tyrimai turi būti pradėti 2 savaitės prieš maudymosi sezoną, t.y. nuo gegužės 15 d. ir reguliariai atliekami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 d. bei atliekant papildomus tyrimus, kai nustatomas reikalavimų neatitikimas.

Atsižvelgiant į higienos normos nuostatų reikalavimus, savivaldybės prieš maudymosi sezoną sudaro numatomų stebėti maudyklų tyrimų kalendorinį grafiką ir pateikia Higienos institutui. Apibendrinant gautus savivaldybių tyrimų grafikus, galime pastebėti, kad yra paplūdimių, kuriuose savivaldybės nenumatė atlikti tyrimų. Tai Alytaus Ilgio ežere, Druskininkų Avirio ežere ir “Eglės” sanatorijos paplūdimiuose, Varėnos Glūko, Glėbo, Žiežulio ežeruose, Prienų raj. Guosto ir Jiezno ežeruose, Palangos m. karjero paplūdimyje, Jurbarko raj. karjere.

Pirmieji tyrimų rezultatai rodo, kad vandens kokybė atitinka reikalavimus šiose maudyklose: Alytaus apskrities Alytaus mieste (Dailidės), Druskininkų mieste Vijūnėlės), Kauno apskrities Kauno mieste (Kauno marių I ir II, Nemunas ties pėsčiųjų tiltu ir Panemunėje, Lampėdžių), Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajone (Gargždų karjeras, Minija ties Gargždais ir ties Priekule), Marijampolės apskrities  Marijampolės mieste (Šešupės, Yglos, Žaltyčio), Vilkaviškio rajone (Paežerių, Vištyčio), Kalvarijos rajone (Orijos), Šakių rajone (Valiulių), Panevėžio apskrities Pasvalio rajone (Šilo, Lėvens), Biržų mieste (Širvėnos Jaunimo parko ir Centrinė, Apasčios Dauguviečio parke), Kupiškio rajone (Lėvens, Pyragių), Rokiškio rajone (Sartų, Rokiškio, Vyžuonos), Šiaulių apskrities Šiaulių rajone (Gudelių, Geluvos, Pašvinio, Bubių), Telšių apskrities Mažeikių rajone (Plinkšių, Ventos), Plungės rajone (Platelių „Plokštinės“, „Linelio“, „Ąžuolų salos“, Platelių miestelio, irklavimo bazės), Utenos apskrities Anykščių rajone (Rubikių, Šventosios), Vilniaus apskrities Trakų rajone (Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario), Švenčionių rajone (Bėlio, Žeimenos ties Pabrade ir Švenčionėliais).


Parengė Gražvydė Norkienė
Higienos instituto
Visuomenės sveikatos tyrimų sk.
Tel. 85 212 39 13, el.paštas grazvyde.norkiene@hi.lt