2009

Seminaras „Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra padidintos rizikos skyriuose“

2009 05 25
Higienos institutas 2009 m. birželio 3 d. rengia seminarą „Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra padidintos rizikos skyriuose“, skirtą infekcijų kontrolės specialistams bei gydytojams, atsakingiems už nuolatinę hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei chirurgijos skyriuose.

Seminaro metu bus pristatyti nuolatinės hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros Lietuvos reanimacijos – intensyviosios terapijos bei chirurgijos skyriuose eiga bei rezultatai, gauti vykdant Hospitalinių infekcijų valdymo sveikatos priežiūros įstaigose 2007–2011 metų programą bei tarptautinį projektą Pacientų saugumo gerinimas Europoje (Improving Patient Safety in Europe, IPSE). Seminare taip pat bus pristatyta hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra Europoje bei jos perspektyvos, vyks darbas grupėse, kurių metu bus svarstomi hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys, pagrindinės klaidos, protokolai bei diskutuojama dėl akivaizdžių Lietuvos duomenų skirtumų lyginat su kitomis ES šalimis.

Seminaro pradžia: 11 val.

Seminaro vieta: Higienos instituto didžiojoje salėje, Didžioji g. 22, Vilnius.

Dalyviai registruojami iki 2009 m. gegužės 25 d. tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu konferencija@hi.lt, pranešant vardą, pavardę, darbovietę bei pareigas.

Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 261 6681 arba el. paštu jolanta.asembergiene@hi.lt.

Preliminari seminaro programa (atsiųsti)