2011

Kaune papildoma konferencija „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“

2011 05 25

Gerbiami kolegos,

sulaukėme labai didelio aktyvumo registruojantis į birželio 15 d. Kaune organizuojamą konferenciją „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“. Siekdami, kad dalyviai, kurie dėl ribojamo dalyvių skaičiaus nepateko į birželio 15 d. konferenciją, turėtų galimybę išklausyti ją, organizuojame papildomą konferenciją birželio 16 d.  

Kviečiame visuomenės sveikatos specialistus dalyvauti trečiojoje konferencijoje „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija", skirtoje psichikos sveikatos prevencijai, kuri įvyks birželio 16 d. viešbučio „Best Western Santaka“ konferencijų salėje „Nemunas“ (J. Gruodžio g. 21, Kaunas) (žemėlapis).
 
Konferencijos programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija. Dalyvavimas renginyje užskaitomas kaip kvalifikacijos kėlimas.

Šioje konferencijoje bus nagrinėjamos tokios temos:
•    Psichikos sveikatos stiprinimas. Psichikos sveikatos rodiklių vertinimo metodai. Svarbiausi psichikos sveikatos rodikliai Lietuvoje ir pasaulyje.
•    Šiuolaikinė priklausomybių samprata. Prevencijos modeliai. Prevencijos vaidmuo sprendžiant priklausomybių problemas. Priklausomybių paplitimas pasaulyje bei Lietuvoje.
•    Psichologinis smurtas darbo vietose kaip darbuotojų psichikos sveikatos problema. Lietuvoje galiojančių teisės aktų taikymo smurto darbe prevencijai patirtis ir galimybės.
•    Psichikos ligų stigma visuomenėje ir darbo vietose: raiškos aspektai, poveikis ir įveikos strategijos. Sveikatos bei socialinės pagalbos specialistų (medikų, visuomenės sveikatos specialistų, socialinių darbuotojų) vaidmuo psichikos ligų destigmatizavimo ir tolerancijos skatinimo procesuose.
•    Restruktūrizavimo įtaka darbuotojo psichikos sveikatai. Pagrindiniai streso darbe įveikos principai bei metodai. Pagrindiniai streso darbe įveikos principai, metodai bei praktinio jų pritaikymo galimybės.

Konferencijos programa (atsiųsti).

Konferencija skirta visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, specializuotuose visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, mokyklose, ikimokyklinėse ugdymo ir kitose įstaigose dirbantiems specialistams, prisidedantiems prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo. 

Registracija vyks iki 2011 m. birželio 10 d. 12 val. Registruojantis prašome užpildyti registracijos bei apklausos formas (atsiųsti) ir atsiųsti jas elektroniniu paštu matas@lsa-mkc.lt.
 
Registracijos mokestis apmokamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Kviečiame visus dalyvauti! 
 
Dalyvių registracijų skaičius ribotas.
 
Konferenciją organizuoja Higienos institutas kartu su partneriais, įgyvendindamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (SFEMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-01-007). Projekto partneris – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į konferencijos sekretoriatą. Kontaktinis asmuo Matas Martinaitis, te. (8 5) 279 1354, mob. 8 615 61 113, el. paštas matas@lsa-mkc.lt, VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras. 

Pagarbiai
Konferencijos organizatoriai