2011

Konferencija „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija", Kaune

2011 05 16
Gerbiami kolegos,

kviečiame visuomenės sveikatos specialistus dalyvauti trečiojoje konferencijoje, skirtoje psichikos sveikatos prevencijai, „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija", kuri vyks 2011 m. birželio 15 d. viešbučio „Best Western Santaka“ konferencijų salėje „Nemunas“, J. Gruodžio g. 21, Kaune. (žemėlapis)
Konferencijos programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija. Dalyviams bus užskaitomos kvalifikacijos kėlimo valandos.

Šioje konferencijoje bus nagrinėjamos tokios temos:
•    Psichikos sveikatos stiprinimas. Psichikos sveikatos rodiklių vertinimo metodai. Svarbiausi psichikos sveikatos rodikliai Lietuvoje ir pasaulyje.
•    Šiuolaikinė priklausomybių samprata. Prevencijos modeliai. Prevencijos vaidmuo sprendžiant priklausomybių problemas. Priklausomybių paplitimas pasaulyje bei Lietuvoje.
•    Psichologinis smurtas darbo vietose kaip darbuotojų psichikos sveikatos problema. Lietuvoje galiojančių teisės aktų taikymo smurto darbe prevencijai patirtis ir galimybės.
•    Psichikos ligų stigma visuomenėje ir darbo vietose: raiškos aspektai, poveikis ir įveikos strategijos. Sveikatos bei socialinės pagalbos specialistų (medikų, visuomenės sveikatos specialistų, socialinių darbuotojų) vaidmuo psichikos ligų destigmatizavimo ir tolerancijos skatinimo procesuose.
•    Restruktūrizavimo įtaka darbuotojo psichikos sveikatai. Pagrindiniai streso darbe įveikos principai bei metodai. Pagrindiniai streso darbe įveikos principai, metodai bei praktinio jų pritaikymo galimybės.

Konferencijos programa (atsiųsti)

Konferencija skirta visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, specializuotuose visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, mokyklose, ikimokyklinėse ugdymo ir kitose įstaigose dirbantiems specialistams, prisidedantiems prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo. 

Registracija vyks iki 2011 m. birželio 10 d. 12 val. Registruojantis prašome užpildyti registracijos bei apklausos formas (atsiųsti) ir atsiųsti jas elektroniniu paštu matas@lsa-mkc.lt.
Taip pat papildomai prašome, atvykus į konferenciją ir registruojantis, užpildytą pasirašytą dalyvio apklausos formą palikti konferencijos sekretoriatui. 
 
Registracijos mokestis apmokamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Kviečiame visus dalyvauti! 
Dalyvių registracijų skaičius yra ribotas.
 
Konferenciją organizuoja Higienos institutas kartu su partneriais įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (SFEMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-01-007). Projekto partneris – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.
 

Platesnė informacija ir originalus kvietimo tekstas pateikiamas šio laiško prieduose.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į konferencijos sekretoriatą.

Matas Martinaitis
Tel. +370 5 279 1354, mob. +370-615-61113
El. paštas matas@lsa-mkc.lt 
VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras 

Pagarbiai

Konferencijos organizatoriai