2011

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre įvyko Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų paplitimo tyrimo duomenų integravimo į TESSy sistemą mokymai

2011 05 09
2011 m. gegužės 3-4 dienomis Stokholme Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre įvyko Europos hospitalinių infekcijų ir antibiotikų vartojimo paplitimo tyrimo (toliau - Paplitimo tyrimas) duomenų integravimo į bendrą Europoje infekcinių ligų epidemiologinės priežiūros sistemą (TESSy) mokymai. 

Mokymuose dalyvavo 28 Europos šalių atstovai, tarp jų ir Higienos instituto – paplitimo tyrimo nacionalinio koordinatoriaus Lietuvoje – Pacientų saugos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Ašembergienė, koordinuojanti hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje bei atsakinga už hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų perdavimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui. 

Mokymų metu buvo suderintas galutinis Europos Paplitimo tyrimo protokolas bei nustatyti tyrimo atlikimo periodai: 2011 m. gegužė-birželis, 2011 m. spalis-lapkritis arba 2012 m. gegužė-birželis (pasirinktinai). Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninės bus kviečiamos atlikti Europos Paplitimo tyrimą 2012 m. gegužės mėn., vietoj Infekcijų paplitimo tyrimo, kuris, vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 (Žin., 2008, Nr. 138–5465), nuo 2009 m. atliekamas kasmet. Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų paplitimo tyrimas bus atliktas pagal vieningą metodiką bei naudojant naują protokolą. 

Mokymų dalyviai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių Paplitimo duomenų tvarkymo, paruošimo, patikrinimo ir perkėlimo į TESSy sistemą klausimais, kurios bus pritaikytos apmokant Lietuvos ligoninių specialistus, dalyvausiančius Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo tyrime.

Daugiau informacijos suteiks Jolanta Ašembergienė
tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: jolanta.asembergiene@hi.lt