2011

Įvyko trečiasis tarptautinis Baltijos jūros regiono šalių vykdomo projekto „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės PSP išdėstymą“ (ImPrim) susitikimas

2011 04 05
Kovo 28-30 dienomis, Turku mieste, Suomijoje įvyko trečiasis tarptautinis Baltijos jūros regiono šalių ImPrim projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo 28 asmenys, atstovaujantys institucijas-projekto partneres. Jo metu buvo aptarti projekto pokyčiai, kai reorganizavus pagrindinį partnerį Swedish Committee for International Health Care Collaboration šio vaidmens ėmėsi Blekingės pirminės sveikatos priežiūros kompetencijos centras (Švedija), priklausantis savivaldybei (Blekinge Center of Competence of the Blekinge County Council).

Susitikimo metu buvo analizuojama atskirų projekto darbo paketų įgyvendinimo eiga. Kiekvienas dalyvis pristatė jų institucijos vykdomų priemonių atlikimo būklę ir tolimesnę planuojamą darbų įgyvendinimo eigą bei galimą partnerių bendradarbiavimą juose. 

Higienos institutą susitikime atstovavo už projekto veiklų koordinavimą institute atsakingas V. Jurkuvėnas. Pristatydamas priemonių vykdymą, jis pateikė apklausos, atliktos Lietuvoje ir šalyse-dalyvėse apie PSP paslaugų išdėstymą ir kokybę, bei PSP išvystymo planavimo organizavimą, rezultatus. Taip pat pristatė atliktus pilotinio projekto „Sveikatos sinergija“ (“Health Synergy“) pirmojo etapo darbus, įskaitant literatūros apžvalgą ir tyrimo parengimą, bei kovo 24 dieną Klaipėdoje įvykusio projektu suinteresuotų institucijų atstovų darbo pasitarimo rezultatus. Šiame pasitarime be Higienos instituto dalyvavo ir kiti Lietuvos partneriai ImPrim projekte - Klaipėdos universiteto atstovai, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių gydytojai ir abiejų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vadovai, Klaipėdos teritorinės ligonių kasos vadovas, pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai.

Susitikimo Turku metu posėdžiavęs projekto koordinacinis komitetas (Stearing committee) nutarė, kad būtų tikslinga siūlyti partneriams atlikti biudžetų vykdymo analizę ir reikalui esant, teikti pagrindiniam partneriui siūlymus dėl lėšų perskirstymo.

Platesnė informacija apie projektą: http://www.hi.lt/lt/imprim.html

Daugiau informacijos suteiks Vytautas Jurkuvėnas el.paštu vjurkuvenas@hi.lt.