2011

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2010 m. ataskaita

2011 04 01
Higienos institutas koordinuojantis asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdomą nuolatinę hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą reanimacijos-intensyvios terapijos (toliau – RITS) ir chirurgijos skyriuose, išanalizavo 2010 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros šiuose padidintos rizikos skyriuose duomenis. 

Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 26 RITS ir 48 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 2465 pacientus, besigydžiusius šiuose skyriuose daugiau nei 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 5948 pacientus, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės, Cezario pjūvio ir venų operacijos.

Pagrindiniai rezultatai reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose

2010 m. RITS užregistruotos 394 hospitalinės infekcijos. Bendras HI sergamumas, lyginant su 2009 m. rezultatais, išlieka panašus ir siekia 20,1 epizodų 1000-iui gydymosi dienų. Sergamumas hospitalinėmis infekcijomis suaugusiųjų tarpe (22,5 epizodai 1000-iui gydymosi d.) ženkliai didesnis už sergamumą vaikų grupėje (8,6 epizodai 1000-iui gydymosi d.). Atskiruose reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose sergamumas hospitalinėmis infekcijomis svyravo nuo 1,4 iki 60,9 epizodų 1000-iui gydymosi dienų. Penkiuose reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose neužregistruota nei viena hospitalinė infekcija. 

Vyraujančiomis infekcijomis 2010 m., kaip ir 2009 m., išlieka pneumonija ir kraujo infekcijos, kurios sudarė beveik 2/3 visų registruotų infekcijų (pneumonija - 27,4%, kraujo infekcijos - 29,7 %). Sergamumas pneumonija siekė 13,5 epizodų 1000-iui dirbtinės plaučių ventiliacijos dienų, kraujo infekcijų - 8,0 epizodai 1000-iui centrinių kraujagyslių kateterizacijos dienų. 

Palyginus su 2009 metų duomenimis, pasikeitė dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai. 2010 metų duomenimis dažniausi infekcijų sukėlėjai – Acinetobacter sp. (15,8%) ir Pseudomonas aeruginosa (10,1%). Taip pat nustatyta atsparių antibakteriniams vaistams padermių: 3 atvejai (0,8%) meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – ir 2 atvejai (0,3%) Enterococcus sp. atsparus vankomicinui (VRE). 

Antimikrobiniai vaistai buvo paskirti 84,0% pacientų. Iš viso paskirti 4131 antimikrobiniai vaistai, dažniausiai – I-II kartos cefalosporinai (27,6%), penicilinai: siauro veikimo spektro (11,2%) ir plataus veikimo spektro (11,7%) bei aminoglikozidai (9,9%).

Pagrindiniai rezultatai chirurgijos skyriuose

2010 m. operacinių žaizdų infekcijos buvo užregistruotos 100 operuotų pacientų (1,7%), panašiai kaip ir 2009 m. (1,8%). Didžiąją jų dalį sudarė giliosios operacinių žaizdų infekcijos (57,0%). Ženkliai sumažėjo operacinių žaizdų infekcijų po storosios žarnos operacijų (8,5%) ir koronarinių kraujagyslių šuntavimo operacijų (4,9%).  Tačiau palyginus su praeitų metų tyrimo duomenimis, Lietuvoje padidėjo  operacinių žaizdų infekcijų dažnis po apendektomijų (4,3%). 2009 metais jų dažnis siekė 3,5%.

Antimikrobiniai vaistai profilaktikai buvo paskirti 5264 operuotiems pacientams (88,5%). Pirma antimikrobinio vaisto dozė 4507 (85,6%) pacientams buvo paskirta ≤ 2 val. prieš operaciją. Penktadaliui pacientų (21,7%) antimikrobiniai vaistai profilaktikai buvo skirti 3 d. ir ilgiau.

Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 76 (76,0%) operacinės žaizdos infekciją turintiems pacientams. Nustatyta operacinių žaizdų infekcijų sukėlėjų, atsparių antibakteriniams vaistams: vienas meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 14,3% (iš visų išskirtųStaphylococcus aureus) ir viena Escherichia coli gaminanti plataus veikimo beta laktamazes (ESBL) – 3,3% (iš visų išskirtų Escherichia coli).
  
Su Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos-intensyvios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2010 m. ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje „Hospitalinės infekcijos“ => "Hospitalinių infekcijų epidemiologines priežiūros duomenų ataskaitos". 

Daugiau informacijos suteiks Jolanta Ašembergienė, tel. (8 5) 261 6681 arba el.p. jolanta.asembergiene@hi.lt