2011

Naujas projektas leis įvertinti traumų dėl išorinių priežasčių situaciją Lietuvoje

2011 03 31
Higienos institutas nuo šių metų balandžio 1 dienos dalyvauja „Traumų stebėsena Europoje“ (angl. JAMIE - "Joint Action on Monitoring Injuries in Europe") projekte, sukuriant bendrą, harmonizuotą traumų dėl išorinių priežasčių sveikatos informacijos sistemą Europos Sąjungos šalyse narėse. Ši sistema leis surinkti, kaupti ir palyginti traumų dėl išorinių priežasčių situaciją Lietuvoje su kitomis ES šalimis narėmis. 

JAMIE projektas finansuojamas pagal ES sveikatos programą. Jo tikslas - sukurti bendrus reprezentatyvius ir palyginamus kokybinius kriterijus sužalojimams stebėti, pagal kuriuos ir bus renkama informacija apie traumas dėl išorinių priežasčių, jų aplinkybes. Įsidiegusios šią sistemą Europos Sąjungos šalys narės, pagal vieningą metodologiją teiks informaciją apie sužalojimus, kuri bus talpinama centrinėje Europos Komisijos traumų duomenų bazėje. 

Šiuo metu gaunama informacija tik apie mirtinas traumas tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu yra nepakankama, siekiant vykdyti veiksmingą, efektyvią politiką mažinant traumų skaičių šalyse. Nepaprastai svarbu žinoti ir traumos aplinkybes. 

Informacija apie traumas ir ypač jų aplinkybes analizuojama nereguliariai, tai neleidžia efektyviai kontroliuoti situaciją. Pavyzdžiui, Lietuvoje 2007 m. SVEIDROS duomenimis pagal kreipimąsi į sveikatos priežiūros įstaigas užregistruoti 438 853 traumų ir kitų išorinio poveikio žmogaus sveikatai priežasčių atvejai. Iš jų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotos 372 257 traumos. 1000-ui gyventojų jose teko 110,28 traumos. Stacionarinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose užregistruota 66 590 traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių padarinių (1000-ui gyventojų – 19,73 atvejai).

Trauma yra pagrindinė žmonių iki 40 metų amžiaus mirties priežastis daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių. Pasaulyje dėl traumų per metus miršta apie 3,8 mln. žmonių, sužeistų – 312 mln. 

Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūroje mirtingumas dėl išorinių  priežasčių  yra  trečioje vietoje po širdies ir kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų. Lietuvoje kas mėnesį nuo išorinių priežasčių miršta 270-300 žmonių, pvz. negalutiniais duomenimis, vien per 2011 sausio mėnesį nuo jų mirė 273 žmonės. Taip pat duomenys rodo, kad dėl traumų dažnai miršta vaikai ir jauni, darbingo  amžiaus žmonės. Dėl  išorinių priežasčių neretai prarandamas darbingumas, nukenčia psichinė asmens sveikata.

2009 metų Lietuvos sveikatos statistikos duomenimis, mirtingumas nuo išorinių priežasčių sumažėjo 12,9 proc., palyginus su 2008 m., tačiau mirtingumo lygis šalyje dėl šių priežasčių išliko labai aukštas, ypač tarp jauno ir vidutinio amžiaus žmonių. Didžiausią dalį tarp išorinių mirties priežasčių sudaro: savižudybės – 27,3 proc., transporto įvykiai – 11 proc., nukritimai – 8,5 proc. 

Nagrinėjant išorinių priežasčių padarinius kyla daug susirūpinimą keliančių minčių. Juk neretai traumą inicijuoja neteisingai paties žmogaus atliekami veiksmai, neteisingai organizuota namų ir darbo aplinka, alkoholis, kelių priežiūros aspektai, socialinės priežastys  ir kt.

Traumų biostatistinė analizė yra labai svarbi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos  traumatizmo profilaktikos programos dalis. Joje numatyta  plėsti duomenų apie traumas bazę, aktyvinti informaciją apie traumų rizikos veiksnius ir saugos priemones visuomenei.

Šiuo metu 15 valstybių narių parengė bendrą stebėsenos sistemą ligoninėms, kurioje bus kaupiami tiek sveikatos, tiek nelaimingų atsitikimų statistiniai duomenys. Šioje duomenų bazėje bus fiksuojamos patirtos traumos įvairiose srityse, pvz.: namuose, mokyklose, sporto ir laisvalaikio veiklose, savęs žalojimo ar smurtinės traumos. 

Per pirmuosius projekto JAMIE metus šalys yra įsipareigojusios Europos traumų duomenų bazei (angl. IDB – „European Injury Database“) sukurti reprezentatyvius ir palyginamus kokybinius kriterijus sužalojimams stebėti, kurie turi būti aiškiai apibrėžti laikantis atitinkamų Europos statistikos sistemos reikalavimų. O per 2012-2014 metus bus teikiamos ataskaitos apie sužalojimus pagal pasiūlytus kriterijus ir talpinamos į centrinę Europos Komisijos traumų duomenų bazę, kur bus galima palyginti Lietuvos traumų statistinius duomenis su kitomis ES šalimis.

Higienos institutas atstovauja Lietuvą JAMIE projekto įgyvendinime ir dalyvauja   jame kartu su šiomis šalimis: Austrija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Islandija, Italija, Latvija, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Švedija, Slovėnija, Ispanija ir Didžioji Britanija.

Daugiau informacijos suteiks dr. Romualdas Gurevičius tel. (8 5) 262 2781 arba el. paštu: guro@hi.lt.