2011

Vilniuje įvyko Šiaurės matmens šalių partnerystės profesinės saugos ir sveikatos srityje (NDPHS) ekspertų pasitarimas

2011 03 31
Vilniuje kovo 22-23 dienomis vyko Šiaurės matmens šalių partnerystės profesinės saugos ir sveikatos srityje (NDPHS) ekspertų pasitarimas. Tai vienas iš renginių, organizuojamų ir finansuojamų NDPHS pagal projektą „Providing support to meetings aimed to develop NDPHS projects addressing the HIV/AIDS and TB, Non-Communicable Diseases and Healthy Life-Styles within the framework of the NDPHS Strategy“ (atsiųsti darbotvarkę). 

Pasitarime dalyvavo ekspertai iš Suomijos, Norvegijos, Estijos, Rusijos, Lietuvos, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO atstovas Wiking Husberg, kuris yra ir partnerystės saugos ir sveikatos klausimais ekspertų (PSH) grupės vadovas) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO/Euro Profesinės sveikatos programos vadovas dr.Rokho Kim). Lietuvą šiame susitikime atstovavo SAM ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas Viktoras Meižis, Higienos Instituto (HI) direktorius dr.Remigijus Jankauskas, nuo 2003m. einantis PSH ekspertų grupės vadovo pavaduotojo pareigas, HI Profesinės sveikatos centro atstovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė. 

Pasitarimas buvo skirtas apibendrinti šalių partnerių įdirbį, vystant ir formuojant profesinę sveikatą bei numatyti prioritetines veiklos sritis, siekiant sumažinti netolygumus tarp šalių ir užtikrinti profesinės sveikatos paslaugų prieinamumą visiems dirbantiesiems (atsiųsti pasitarimo santrauką). Pranešimą apie situaciją ir NDPHS strateginių uždavinių įgyvendinimą Lietuvoje pristatė dr. Remigijus Jankauskas. Pranešimą tema „Sveikata darbe -2020“ įgyvendinimo galimybės skaitė PSO atstovas Rokho Kim (atsiųsti). 

Daugiau informacijos suteiks dr. Remigijus Jankauskas tel. (85) 262 45 83 arba el.paštu: jank@dmc.lt.