2011

Klaipėdos universitete įvyko 13-ta Vydūno tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“

2011 03 30
Šių metų Klaipėdos universitete 13-toje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, Visuomenės sveikatos mokslo naujienų  sekcijoje Higienos instituto Sveikatos tyrimų centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vedėja dr. Birutė Pajarskienė pristatė atlikto tyrimo „Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai“ rezultatus pranešime „Pasikartojančio užgaulaus elgesio sąsajų su socialinės darbo aplinkos veiksniais tarp dirbančiųjų Vilniuje ir Klaipėdoje vertinimas“ (atsiųsti). 

Konferencijos dalyviai atskirose sekcijose galėjo susipažinti su naujausiomis visuomenės sveikatos mokslų naujienomis, pranešimais Vydūno publicistinio palikimo studijų tema, dalyvauti papildomos ir alternatyvios medicinos forume, kuriame pasisakė pranešėjai iš Indijos, Kinijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Italijos, Čekijos, Rusijos, Ukrainos ir Latvijos. Iš viso konferencijoje buvo perskaityti 49 moksliniai ir praktiniai pranešimai.

Konferenciją surengė Klaipėdos universitetas kartu su Vilniaus universiteto bei Pedagogikos universiteto, Šiaulių universiteto ir Kauno kūno kultūros akademijos mokslininkais bei dėstytojais, taip pat Vydūno draugijos nariais ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 

Daugiau informacijos suteiks dr. Birutė Pajarskienė tel. (8 5) 212 2817 arba el.paštu: birute@dmc.lt.