2011

Higienos institute įvyko mokymai infekcijų kontrolės specialistams

2011 03 30

Higienos institute kovo mėn. 28 ir 29 dienomis vyko vienos dienos mokymai „Infekcijų paplitimo tyrimas“, skirti infekcijų kontrolės specialistams ir asmenims, atsakingiems ar dalyvaujantiems infekcijų epidemiologinėje priežiūroje asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Mokymuose dalyvavo 19 specialistų iš 15 asmens sveikatos priežiūros įstaigų.

Šių mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su hospitalinių infekcijų apibrėžimais ir registravimo kriterijais, paplitimo tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu, tyrimo anketos pildymu ir duomenų suvedimu į elektroninę duomenų formą EpiData programoje. Buvo aptartos pagrindinės paplitimo tyrimo anketos pildymo klaidos. Teorinės žinios buvo įtvirtintos praktinių užsiėmimų metu.

Žinios, įgytos mokymų metu, bus pritaikytos atliekant kasmetinį infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuris atliekamas kasmet balandžio mėn. Lietuvoje infekcijų paplitimo tyrimai jau trečius metus privalomai atliekami vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465). 2009 m. duomenis pateikė 42,4% (61 iš 144), 2010 m. - 43,8% (63 iš 144) stacionarines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. 

Mokymuose dalyvavusių specialistų sąrašas (atsiųsti).


Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 261 6681 arba el. p. jolanta.asembergiene@hi.lt.