2011

Higienos institutas pristatė 2010 m. atliktų tyrimų rezultatus

2011 03 21
Š.m. kovo 15 d. Higienos institutas kartu su Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija organizavo pasitarimą, kuriame instituto specialistai pristatė visuomenės sveikatos biurų atstovams 2010 m. atliktų tyrimų rezultatus. Taip pat buvo aptartos instituto ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Pasitarime dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos, 17 savivaldybių (Utenos, Prienų, Šilalės, Marijampolės, Pasvalio, Šakių, Plungės, Šilutės, Klaipėdos, Panevėžio, Švenčionių, Kaišiadorių ir Kauno r., Alytaus, Kėdainių, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus m.) visuomenės sveikatos biurų ir Higienos instituto atstovai.

Šio susitikimo metu dalyviams buvo pristatyti mokinių mitybos, mokinių vykimo į mokyklą ir grįžimo iš jos saugos tyrimo rezultatai, visuomenės sveikatos plėtros savivaldybėse programos vertinimas bei aptartas startuosiantis naujas smurto prieš vaikus tyrimas.

Visuomenės sveikatos plėtros savivaldybėse programos vertinimas apėmė programos tikslo, uždavinių, priemonių vertinimą, priemonių įgyvendinamumo bei programos poveikio vertinimą. Vertinant buvo atlikta kai kurių savivaldybių gyventojų apklausa.

Visą tyrimo "Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 metų programos vertinimas" ataskaitą galima rasti čia

Mokinių mitybos bei mokinių vykimo į mokyklą ir grįžimo iš jos saugos tyrimai buvo vykdomi kartu su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru ir Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendinant Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 metų strategijos įgyvendinimo 2009-2013 metų plano priemones. Tyrimai atlikti 26 savivaldybėse, duomenų rinkimą jose atliko Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Mokinių mitybos tyrimas įvertino mokinių mitybos ypatumus, nustatė mokinių sveikos mitybos žinių poreikį. Anketinė daugiau nei 3,5 tūkst. mokinių apklausa taip pat padėjo įvertinti mokyklose pradėtas diegti naujoves. Tyrimas parodė, kad mokinių mityba yra nepakankamai racionali: tik 42 proc. mokinių kasdien vartoja vaisius bei šviežias daržoves, pieno produktus kasdien vartoja 42,6 proc. mokinių. 31,8 proc. kasdien geria gazuotus saldžius gėrimus, saldumynus kasdien valgo 26,2 proc. mokinių, užkandžius kasdien perka 10,2 proc. mokinių. Palyginus su anksčiau darytais tyrimais, situacija ryškiai nesikeičia, išlieka panaši.

Tyrimo rezultatai padės planuoti sveikatingumo programas, toliau ieškoti racionalių ir efektyvių būdų mokinių mitybos gerinimui. Pavyzdžiui, tyrimas parodė, kad ne visi moksleiviai spėja pavalgyti per pietų pertrauką, todėl siūloma inicijuoti pietų pertraukos prailginimą tose mokyklose. Siūlyta šio tyrimo rezultatus pristatyti savivaldybėse švietimo darbuotojams, daugiau teikti moksleiviams informacijos apie sveiką mitybą (atsiųsti). 

Mokinių vykimo į mokyklą ir grįžimo iš jos saugos tyrimu siekta įvertinti, ar mokyklų aplinka, organizuotas pavėžėjimas užtikrina galimybę saugiai mokiniui pasiekti mokyklą, ar saugiai jaučiasi ir elgiasi patys mokiniai vykdami į mokyklą ir grįždami iš jos. 

Tyrimas parodė, kad daugumos Lietuvos mokyklų išorinė aplinka yra pritaikyta saugiam mokinių atvykimui į mokyklą ir grįžimui iš jos. Tačiau tyrimo metu buvo nustatyti ir pagrindiniai rizikos veiksniai, mažinantys mokinių saugą. Tai - atšvaitų, dviratininko liemenių ir šalmų nenešiojimas, nekonstruktyvus laiko leidimas laukiant autobuso, grūstys autobusuose ir kt. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, rekomenduota ne tik tobulinti teisinę bazę, bet ir inicijuoti įvairias mokinių saugą didinančias priemones savivaldybės, mokyklos lygmenyje (atšvaitų nešiojimo tyrimus, tėvų informavimą, mokinių pavežėjimo mokykliniais autobusais optimizavimą, vaikų užimtumą mokyklose ir pan.) (atsiųsti). 

Pasitarimo pabaigoje buvo pristatytos kelios tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai buvo pakviesti dalyvauti smurto prieš vaikus tyrime. Šio tyrimo idėja iškelta vykdant tarptautinį Pasaulio sveikatos organizacijos koordinuojamą projektą. Tyrimo tikslas – įvertinti smurto prieš mokyklinio amžiaus vaikus paplitimą Lietuvoje ir jį įtakojančius veiksnius. 

Pasitarimo metu buvo pristatytos ir 2011 metų minėtinos datos: balandžio 7-oji – Pasaulinė sveikatos diena, lapkričio 18-oji – Europos supratimo apie antibiotikus diena. 2011 m. Pasaulinė sveikatos diena skirta antimikrobinio atsparumo problemai. Šios dienos šūkis – „Vartokime antimikrobinius vaistus atsakingai. Netinkamai gydantis šiandien, rytoj jie bus neveiksmingi“. Šios dienos minėjimui Pasaulio sveikatos organizacija skatina efektyviau įgyvendinti priemones antimikrobinio atsparumo prevencijai ir valdymui (atsiųsti). 

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu: ieva.uogintaite@hi.lt.