2011

Paplitimo tyrimo mokymai infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, dalyvaujantiems infekcijų epidemiologinėje priežiūroje

2011 03 02

Informuojame, kad Higienos institutas, vykdydamas Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 (Žin., 2008, Nr. 138–5465), 28 punktą, 2011 m. kovo 28 ir 29 dienomis (pasirinktinai) organizuoja vienos dienos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymus, skirtus infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, atsakingiems ar dalyvaujantiems infekcijų epidemiologinėje priežiūroje asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Šių mokymų metu dalyviai bus supažindinti su paplitimo tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu ir duomenų suvedimu į elektroninę duomenų formą Epi Data programoje.

Nuo 2009 m. Paplitimo tyrimo mokymai organizuojami kasmet, todėl prašome asmenis, kurie dar nedalyvavo šiuose mokymuose ir pageidauja dalyvauti juose, užpildyti registracijos formą ir iki 2011 m. kovo 13 d. atsiųsti ją el. paštu konferencija@hi.lt  arba faksu (8 5) 262 4663.

Baigus dalyvių registraciją, bus sudarytos 8–10 asmenų mokymo grupės. Mokymai vyks kovo 28 ir 29 d. (pasirinktinai) Higienos institute (Didžioji g. 22, Vilnius). Tikslus mokymų laikas, dalyvių sąrašai ir kita informacija apie mokymus nuo 2011 m. kovo 20 d. bus pateikta Higienos instituto internetiniame tinklapyje www.hi.lt.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu konferencija@hi.lt.