2011

Lione įvyko baigiamasis projekto „Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose“ dalyvių susitikimas

2011 02 15

Vasario 7-8 d. Lione (Prancūzija) vyko baigiamasis projekto „Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose“ (HALT - angl. „Healthcare Associated Infections in European Long Term Care Facilities“) patarėjų komiteto ir šalių atstovų susitikimas.

Lietuvai susitikime atstovavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos skyriaus vedėja dr. Rolanda Valintėlienė (patarėjų komiteto narė) bei jaunesnioji mokslo darbuotoja Rūta Markevičė (nacionalinė atstovė).

Susitikime pristatyti išankstiniai infekcijų paplitimo ir antibiotikų vartojimo bei valdymo tyrimo ilgalaikės globos įstaigose rezultatai ir patirtis, aptarta tolimesni planai, rezultatų panaudojimas, gerinant senų žmonių globos namų gyventojų sveikatos saugą.
 
Dvejus metus Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro užsakymu vykdyto HALT projekto, kurį koordinavo Valstybinė sveikatos ir epidemiologijos laboratorija (Lionas, Prancūzija), pagrindinis tikslas – išplėsti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo kontrolę Europos ilgalaikės globos įstaigose.

2010 m. gegužės–rugsėjo mėn. vykusiame tyrime dalyvavo 28-ių Europos valstybių 722 senų žmonių ilgalaikės priežiūros, globos įstaigos. Lietuvoje tyrimas atliktas 50–tyje įstaigų.

Kaip parodė išankstiniai rezultatai, infekcijų paplitimas ir antibiotikų vartojimas labai skiriasi atskirose šalyse, taip pat skiriasi ir įstaigų dydis, pobūdis, asmens sveikatos priežiūros, slaugos ir infekcijų valdymo paslaugų prieinamumas. Galutiniai tyrimo rezultatai bus pristatyti birželio mėn.

Daugiau informacijos suteiks Rūta Markevičė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu ruta.markevice@hi.lt.