2011

Įvyko konferencija „Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų tyrimo ir įvertinimo ataskaitos aptarimas“

2011 02 10

Vasario 2 d. Vilniuje įvyko konferencija, skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimo“ pirmo uždavinio įvykdytos vienos veiklos rezultatams aptarti.

Šios pristatytos projekto dalies tikslas – nustatyti, kiek ir kokių specialistų dirba viešojo administravimo, asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitose įstaigose.

Konferencijoje dalyvavo visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys viešojo administravimo, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, mokyklose bei darželiuose. Taip pat dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai.

Projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų (VSPS) rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimo“ vadovė Higienos instituto Specialistų tobulinimo skyriaus vedėja dr. Aldona Jociutė pristatė projekto tikslą, numatytus įgyvendinti uždavinius, veiklas, priemones, taikomas metodikas ir laukiamus rezultatus (atsisiųsti).

Projekto pirmo uždavinio pirmos veiklos „Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų tyrimas ir įvertinimas“ ataskaitą pristatė viena jos rengėjų – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Epidemiologijos ir biostatistikos skyriaus vedėja dr. Aušra Želvienė. Pranešėja apžvelgė atlikto tyrimo pagrindinius gautus rezultatus.

Konferencijos dalyviai dirbo trijose teminėse darbo grupėse, kuriose aptarė pateiktą ataskaitą, teikė pasiūlymus ataskaitos pataisymams ir koregavimui. Taip pat jie diskutavo bei bandė atsakyti į klausimus: ar galima su esamais žmogiškaisiais ištekliais atlikti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas; kodėl trūksta teorinių žinių ir praktinių įgūdžių; bei piešė asmenų dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitose įstaigose portretus.

Šios ataskaitos rezultatai bus naudojami įgyvendinant kitas projekto veiklas, o visų pirma rengiant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo poreikio nustatymo aprašą. 

Atsižvelgus į konferencijos darbo grupių pateiktus pasiūlymus, ataskaita bus koreguota ir paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje.

Daugiau informacijos gali suteikti dr. Aldona Jociutė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu aldona.jociute@hi.lt.

Konferencijos akimirkos: