2011

Išleista ataskaita „ Mirtingumo statistika Šiaurės ir Baltijos šalyse“

2011 02 09
Šiaurės šalių medicinos statistikos komitetas (angl. Nordic Medico Statistical Committee-NOMESCO) išleido ataskaitą – Mirtingumo statistika Šiaurės ir Baltijos šalyse (angl. NOMESCO Report on Mortality statistics for the Nordic/Baltic countries).
 
Ataskaitoje apžvelgiamas mirties priežasčių rengimas Baltijos-Šiaurės šalyse, t. y. teisinė bazė, mirties priežasčių duomenų šaltiniai, statistinių duomenų rengėjai, medicininio mirties liudijimo forma, duomenų kaupimo ir tikslinimo ypatumai, mirties priežasčių kodavimas ir pagrindinės mirties priežasties nustatymas, duomenų skelbimas. Taip pat ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos, rengiant statistinius duomenis apie mirties priežastis. 
 
2008 m. NOMESCO (Nordic Medico-Statistical Committee) išleido ataskaitą apie mirties priežasčių rengimą Baltijos-Šiaurės šalyse. Leidinys paremtas klausimyno atsakymais, kuriuos pateikė Baltijos-Šiaurės šalys.

Baltijos ir Šiaurės šalyse mirtingumo duomenys ne tik medicinos statistiniai duomenys. Jie turi svarbią funkciją – naudojamas kaip rodiklis, parodantis sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą. 

Šiaurės šalių mirtingumo grupė (angl. Nordic mortality group) įkurta 1999 m. Jos susitikimuose dalyvauja statistikai ir mirties priežasčių koduotojai. 2000 m. prie jos prisijungė ir Baltijos šalys. Nuo tada grupės pavadinimas – Šiaurės-Baltijos šalių mirtingumo grupė (angl. Baltic-Nordic mortality group). Grupės susitikimai vyksta kiekvienais metais. Grupės tikslas – gerinti mirties priežasčių duomenų kokybę ir jų palyginimą su kitomis šalimis.

Su leidiniu galima susipažinti Higienos instituto bibliotekoje (Didžioji g. 22, Vilnius).

Daugiau informacijos apie leidinį suteiks Kotryna Paulauskienė tel. (8 5) 277 3304 arba el. paštu kotryna@lsic.lt ir Vilė Cicėnienė tel. (8 5) 277 3305 arba el. paštu vile@lsic.lt.