2011

Rygoje įvyko Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo dalyvių susitikimas

2011 02 07
Šių metų vasario 2-3 d. Rygoje įvyko Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo (angl. BARN – Baltic Antibiotic Resistance collaborative Network) dalyvių susitikimas, kurį organizavo Švedijos užkrečiamųjų ligų kontrolės institutas (angl. – Swedish Institute for Communicable Disease Control). Kuriant šį tinklą siekiama pratęsti bendradarbiavimą tarp Baltijos jūros regiono šalių, inicijuoti bendrus projektus antimikrobinio atsparumo ir infekcijų valdymo tematikose. 

Susitikime dalyvavo Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Danijos, Rusijos atstovai. Lietuvą atstovavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vedėja dr. R. Valintėlienė ir mokslo darbuotoja A. Jurkevičienė, taip pat Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, Kauno 2-osios klinikinės ligoninės, Šiaulių ligoninės, šeimos klinikų, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos specialistai (mikrobiologai, infekcijų kontrolės gydytojai, bendrosios praktikos gydytojai).

Susitikimo metu pristatyti pranešimai bei sudarytos 4 darbo grupės, kurių metu apsvarstytos galimų tarptautinių projektų idėjos skirtingose temose:
1. Antimikrobinio atsparumo priežiūra – mikrobiologijos laboratorijų vaidmuo. 
2. Racionalus antibiotikų vartojimas kovojant su antimikrobiniu atsparumu nacionaliniu ir vietiniu lygiu.
3. Infekcijų kontrolės reikšmė mažinant antibiotikų vartojimą.
4. Sveikatos priežiūros specialistų mokymai.

Diskusijų darbo grupėse metu inicijuoti projektai – racionalus antibiotikų vartojimas šlapimo takų infekcijų gydyme; antibiotikų skyrimo racionalizavimas bendrosios praktikos gydytojų darbe taikant audito metodą; antibiotikų profilaktikos chirurgijoje rekomendacijų rengimas; rankų higienos gerinimas vertinant sunaudoto antiseptiko suvartojimą; sveikatos specialistų tobulinimas ir mokymas keičiantis tarptautine praktika bei žiniomis. Pagal sugeneruotas idėjas  parengti projektai bus teikiami įvairiems fondams finansavimui gauti.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu: asta@hi.lt