2011

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos moksliniai pagrindai ir praktinis taikymas“

2011 01 31

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistus kviečiame registruotis į 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursus ,,Psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos moksliniai pagrindai ir praktinis taikymas“, kurie įvyks 2011 m. vasario 9–11 d. viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.

Kvalifikacijos kėlimo kursai skirti visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, specializuotuose visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, apskričių visuomenės sveikatos centruose, mokyklose, ir kitiems visuomenės sveikatos specialistams, prisidedantiems prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija (specialistams užskaitomos kvalifikacijos tobulinimo kursų valandos).

Kvalifikacijos tobulinimo kursų temos:

1.    Alkoholio, narkotikų bei kitų psichiką veikiančių medžiagų paplitimo pasaulyje bei Lietuvoje naujausios tendencijos (2 val., lektorė L. Bulotaitė)
2.    Požiūrio į priklausomybes kaita. Biopsichosocialinis modelis. Šiuolaikinė priklausomybių samprata. Priklausomybių tipologija (1 val., lektorė J. Kaliatkaitė)
3.    Priklausomybių prevencijos modeliai. Prevencijos lygiai. Bendroji, atrankinė ir tikslinė prevencija (2 val., lektorė L. Bulotaitė)
4.    Nuostatų svarba prevencijoje. Požiūris į psichoaktyvių medžiagų vartojimą, priklausomybės ligomis sergančius asmenis. Stigmatizacijos procesas (1 val., lektorė T. Jasiukevičiūtė)
5.    Bendrosios prevencijos tikslai, uždaviniai bei pagrindiniai principai (2 val., lektorė L. Bulotaitė)
6.     Atrankinė prevencija. Darbas su rizikos grupėmis (1 val., lektorė T. Jasiukevičiūtė)
7.    Tikslinė prevencija. Asmenų su padidinta rizika identifikavimas. Intervencijos priemonės. Darbas su šeima (1 val., lektorė J. Kaliatkaitė)
8.    Prevencijos metodai bei technikos (2 val., lektorės J. Kaliatkaitė ir L. Bulotaitė)
9.    Prevencinių programų kūrimas. PRECEDE-PROCEED modelis. Socialinis marketingas. 4 žingsnių programa (2 val., lektorė L. Bulotaitė)
10.    Prevencinių priemonių vertinimo svarba bei galimybės (1 val., lektorė L. Bulotaitė)
11.    Susipažinimas su gerąja priklausomybių prevencijos programų patirtimi: EDDRA projektas. Gerosios patirties panaudojimo galimybės bei perspektyvos (2 val., lektorės J. Kaliatkaitė ir T. Jasiukevičiūtė)

Registracija vyks iki 2011 m. vasario 7 d. 12 val. Registruojantis prašome užpildyti registracijos formą (atsiųsti) ir ją išsiųsti elektroniniu paštu ineta@lietuvis.lt.

Dalyvių skaičius ribotas – informuosime atrinktus kandidatus.

Kursai ir dalyvių maitinimas finansuojami projekto lėšomis.

Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendindamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (SFEMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-01-007).

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į UAB „Lietuvis“ vadybininkę Inetą Baužytę tel. 8 687 00 133, el. p. ineta@lietuvis.lt.

Pagarbiai
Konferencijos organizatoriai