2011

Bonoje (Vokietija) įvyks seminaras „IRIS įgyvendinimas“

2011 01 27
Sausio 31–vasario 4 d. Bonoje (Vokietija) įvyks seminaras, kuriame bus pristatytas projektas „IRIS įgyvendinimas“ („IRIS implementation”).
 
Seminaro tikslas – supažindinti Europos Sąjungos šalis nares su IRIS programa, mirties priežasčių žodyno sudarymo ypatumais, jo standartizavimo taisyklėmis ir algoritmo sudarymu, šalių patirtimi, rengiant ir diegiant nacionalinę IRIS versiją šalyse.
 
Renginyje dalyvaus ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registro darbuotoja Kotryna Paulauskienė.

IRIS projektas – automatizuota mirties priežasčių kodavimo sistema. Šią sistemą kūrė Vokietijos, Prancūzijos, Vengrijos ir Švedijos atstovų grupė. Šiuo metu Suomija, Norvegija, Čekija ir Slovėnija, finansuojamos EUROSTAT-o, įsitraukusios į IRIS vartotojų grupę ir rengiasi įdiegti IRIS. Pasirengimo procesas ilgas ir sudėtingas: reikia sudaryti diagnozių žodyną, jį standartizuoti, išversti programinės įrangos vartotojo sąsają, sukurti sąsają tarp IRIS ir mirties priežasčių duomenų bazės. 
 
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras Lietuvoje įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“. Šiuo nutarimu Higienos institutas paskirtas registro tvarkymo įstaiga. Registras veiklą pradėjo nuo 2010 m. sausio 1 d. Jo paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejus ir jų priežastis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. 
 
Daugiau informacijos apie seminarą gali suteikti Kotryna Paulauskienė tel. (8 5) 277 3304 arba el. paštu kotryna@lsic.lt.