2008

Projekto „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ baigiamoji konferencija

2009 12 18
Lietuva vykdo laipsnišką bei kryptingą visuomenės sveikatos priežiūros sistemos reformą, remdamasi tarptautine patirtimi. Per Lietuvos nepriklausomybės metus labai pasikeitė visuomenės sveikatos samprata, vystoma modernioji visuomenės sveikata. Jos tikslas – užtikrinti efektyvų ligų prevencijos ir kontrolės sistemos funkcionavimą, sveikatos ugdymą ir informacijos sistemos plėtrą, skatinant profesinį tobulėjimą, įgyvendinti visuomenės sveikatos sistemos reformą, atitinkančią ES teisės reikalavimus.
 
Higienos institutas įgyvendindamas Sveikatos apsaugos ministerijos 1.13 programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ priemonę „Tobulinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo reglamentavimą ir tęstinį podiplomonį kvalifikacijos tobulinimą“ vykdė projektą „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” 2006–2008 m. Baigiant įgyvendinti projektą organizuojama baigiamoji konferencija.

Konferencijos programa (atsiųsti)