2008

HI Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos akreditacijos patvirtinimo ir akreditavimo srities plėtimo įvertinimas

2009 12 16
Lapkričio 27–28 d. Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) ekspertų grupė atliko HI Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos akreditacijos patvirtinimo ir akreditavimo srities plėtimo įvertinimą pagal LST EN ISO/ IEC 17025 reikalavimus.
 
Įvertinimo metu stebėti akredituoti tyrimų metodai ir metodai plečiamai sričiai:
·         SVP AAS 12 Sunkiųjų metalų (švino) koncentracijų nustatymas žmogaus biologinėse terpėse elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniu metodu;
·         SVP SF 01 Azoto dioksido koncentracijos nustatymas darbo aplinkos ore spektrofotometriniu metodu.
 
Nustatyta, kad laboratorijos darbuotojų, atliekančių tyrimus, techninė kompetencija yra tinkama ir pakankama, tyrimų rezultatai susieti ir atsekami, laboratorijoje įdiegta vadybos sistema pilnai funkcionuoja.
 
NAB ekspertų grupė rekomendavo patvirtinti ir praplėsti HI Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos akreditaciją LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai, pašalinus įvertinimo metu nustatytas nežymias neatitiktis.
 
Daugiau informacijos teikiama tel. (8 5) 212 32 49 arba el. paštu danutea@dmc.lt.