2009

Konferencija „Mikrobų grėsmė pacientų saugumui Europoje“

2009 04 21
Balandžio 15–16 dienomis Prahoje vyko konferencija „Mikrobų grėsmė pacientų saugumui Europoje", kurią organizavo Čekijos sveikatos ministerija kartu su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, Pasaulio sveikatos organizacija bei Europos klinikinės mikrobiologijos ir infekcinių ligų organizacija. Konferencijoje dalyvavo ES šalių ministerijų ir antimikrobinio atsparumo srityje dirbančių institucijų atstovai, ekspertai bei sveikatos specialistai iš įvairių šalių, iš viso daugiau nei 300 dalyvių. Lietuvai atstovavo Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė dr. Rima Vaitkienė bei Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vedėja dr. Rolanda Valintėlienė.

Konferencijos metu kalbėta apie vyriausybių bei sveikatos politikų, ligoninių administracijos vaidmenį sprendžiant antimikrobinio atsparumo bei su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų problemą; šalių atstovai dalinosi patirtimi ir pristatė geros praktikos pavyzdžius, kaip didinti pacientų saugumą mažinant riziką, susijusią su antimikrobiniu atsparumu bei sveikatos priežiūros įstaigose įgytomis infekcijomis. Tarp jų buvo pristatyta ir Lietuvos patirtis – hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros organizavimas.

Konferencijos pabaigoje įvyko ES šalių sveikatos ministrų diskusija. Kadangi trys viena po kitos Europai prezidentaujančios šalys – Slovėnija, Prancūzija ir Čekija – antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų temą buvo įvardiję kaip prioritetinę sveikatos problemą, šios diskusijos metu išklausyti šių bei keleto kitų šalių sveikatos ministrų pranešimai apie jų patirtį ir apibendrinta situacija ES.

Prieš konferenciją, balandžio 14–15 d., vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro organizuojamas šeštasis ES šalių atstovų antimikrobinio atsparumo klausimais (AMR) susitikimas. Diskusijose aptarta pirmosios Europos supratimo apie antibiotikus dienos organizavimo patirtis, antimikrobinio atsparumo programų įgyvendinimo eiga ir problemos šalyse; aptartos 2009 metų Europos supratimo apie antibiotikus dienos organizavimo idėjos.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu rolanda.valinteliene@hi.lt.