2009

Mokymai infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2009 04 03

Mokymai infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465) 28 punktą, Higienos institutas 2009 m. kovo mėn. organizavo ir vykdė vienos dienos mokymo kursus hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tema „Infekcijų paplitimo tyrimas“, skirtus infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Kursus sėkmingai baigė 69 dalyviai.

Šių mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su hospitalinių infekcijų apibrėžimais ir registravimo kriterijais, paplitimo tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu, tyrimo anketos pildymu ir duomenų suvedimu į elektroninę duomenų formą EpiData programoje. Buvo aptartos pagrindinės paplitimo tyrimo anketos pildymo klaidos. Teorinės žinios buvo įtvirtintos praktinių užsiėmimų metu.

Žinios įgytos mokymų metu bus pritaikytos š. m. balandžio mėn. atliekant infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos įstaigose.

Kursus baigusių sąrašas (atsiųsti)

Kursų akimirkos (atsiųsti)