2009

Higienos instituto ekspertai prisidės prie pacientų saugos Europoje gerinimo

2009 03 25
Higienos instituto ekspertai, kartu su kolegomis iš Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos, Čekijos ir Italijos dalyvavo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) organizuotame pasitarime, kurio metu  aptartos tyrimais pagrįstos hospitalinių infekcijų prevencijos priemonės.
Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos (Lietuvoje dažniausiai vadinamos hospitalinėmis infekcijos) – viena dažniausių ES ir potencialiai kenksmingiausių netyčinės žalos pacientui priežasčių. Manoma, kad ji paveikia vieną iš dvidešimties hospitalizuotų pacientų, t.y. per 4,1 mln. visos ES gyventojų kasmet. Remiantis Lietuvoje 2003, 2005 ir 2007 metais atliktais tyrimais, nustatyta, kad mūsų šalyje hospitalinių infekcijų paplitimas nėra didesnis nei kitų ES šalių vidurkis.

„Svarbu kuo greičiau spręsti su pacientų sauga susijusius klausimus dėl senėjančios visuomenės, augančių jos lūkesčių bei bendros medicinos pažangos. ECDC sudarytos ekspertų grupės tikslas – parengti metodines gaires, kurios padėtų ES šalims-narėms įgyvendinti baigiamas rengti ir vasaros pradžioje numatomas patvirtinti Europos Tarybos rekomendacijas, kuriomis siekiama pagerinti pacientų saugą, užtikrinti tinkamą su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevenciją“, - sakė pasitarime dalyvavusi Higienos instituto sveikatos tyrimų skyriaus vedėja Rolanda Valintėlienė, pažymėjusi, jog Lietuvos atstovai buvo įtraukti į šią tarptautinių ekspertų grupę, įvertinus šalies patirtį ir pasiekimus.

Anot R. Valintėlienės, infekcijų mąstą ligoninėse lemia keletas esminių veiksnių. Tai – ir didelis lovų užimtumas, didėjantis pacientų judėjimas sveikatos priežiūros sistemoje, medicinos personalo trūkumas, nepakankama rankų higiena ir kita infekcijų prevencijos praktika. Taip pat – ir netinkamai sveikatos priežiūros darbuotojų naudojamos invazinės priemonės.

Dažniausiai hospitalines infekcijas sukelia bakterijos, taip pat virusai. Tarp kitų hospitalinių infekcijų rizikos veiksnių yra ir vis didėjantis bakterijų atsparumas antibiotikams. Šios problemos sprendimui Europos Taryba ir Komisija skiria itin didelį dėmesį.

Europos Komisija kartu su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru toliau skatins keitimąsi gerąja patirtimi, teiks daugiau mokymosi galimybių, padės valstybėms narėms parengti infekcijų kontrolės specialistų bei sveikatos priežiūros darbuotojų mokymo planus ir kitas priemones

Europos Tarybos rekomendacijose ES narės bus skatinamos pasirengti ir įgyvendinti infekcijų prevencijos strategijas. Ekspertų rengiamas dokumentas, pateiks moksliniais tyrimais pagrįstas prevencijos priemones, kurios minimaliais resursais padės užtikrinti pacientų saugą ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevenciją.

Daugiau informacijos:
Dr. Rolanda Valintėlienė
Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vedėja
Tel. (8~5) 261 8390,  +370 682 45782
El. p. rolanda.valinteliene@hi.lt
www.hi.lt