2009

Informacinis leidinys visuomenei apie asbestą

2009 02 20
Lietuvai įstojus į Europos sąjungą, asbesto poveikio prevencijos aktualumas labai išaugo. Daugelyje ES valstybių ir ypač naujosiose šalyse narėse trūksta specifinių žinių ir bendro supratimo apie asbestą ir jo keliamą pavojų sveikatai. Vykdant Asbesto šalinimo programos įgyvendinimo priemonių planą, 2008 metais Higienos institutas paruošė informacinį leidinį „Asbesto sukeltų ligų prevencija Lietuvoje“. Leidinyje, besiremiant mokslinių tyrimų rezultatais,  pateikiama apibendrinta informacija apie asbestą, situaciją Lietuvoje, asbesto  poveikį žmonių sveikatai, saugų darbą su asbestu ir kita. Leidinyje minimos Atsitiktinio ir mažo intensyvumo asbesto veikimo darbuotojams nustatymo rekomendacijos  bus naudingos darbdaviams, organizuojantiems darbus su asbestu, bei darbuotojams, kurie asbesto veikiami dirba arba gali būti veikiami asbesto dulkių. Atsitiktinio ir mažo intensyvumo asbesto veikimo nustatymo pavyzdžiu ir patarimais galės pasinaudoti fiziniai asmenys, vykdantys asbestcemenčio medžiagų priežiūrą ir šalinimą. (atsiųsti)