2009

Atliktas tyrimas „Vairuotojų profesionalų stresinės situacijos ir jų poveikis saugiam eismui“

2009 02 17
Higienos institutas skatina transporto paslaugas teikiančias įmones atlikti psichosocialinės rizikos vertinimą – identifikuoti ir efektyviai spręsti vairuotojų profesionalų streso darbe problemas.

2008 metais pagal subrangos sutartį su VGTU atliktas tyrimas „Vairuotojų profesionalų stresinės situacijos ir jų poveikis saugiam eismui“ (pagrindinis vykdytojas dr. B. Pajarskienė). Šis tyrimas buvo dalis mokslinio tiriamojo darbo „Nuostolių, patiriamų dėl neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose, įvertinimas“, kuris vykdytas pagal Valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos 2008 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 520008.

Daugiau informacijos galima rasti bendroje VGTU ataskaitoje „Nuostolių, patiriamų dėl neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose, įvertinimas“:
http://media.search.lt/GetFile.php?OID=202998&FID=593328