2009

Profesinių ligų valstybės registro 2008 m. ataskaita

2009 01 12
Higienos instituto Profesinių ligų valstybės registre 2008 metais užregistruota 1030 profesinių ligų. Tai 93 atvejais (8 proc.) mažiau nei ankstesniais metais. Daugiausia užregistruota profesinių kaulų ir raumenų (51 proc.), ausies (24 proc.) ir nervų sistemos (21 proc.) ligų. Pagrindiniai profesinių ligų rizikos veiksniai fizikiniai – vibracija ir triukšmas bei ergonominiai (biomechaniniai) – sunkių krovinių nešimas, kėlimas, stūmimas.
 
Dėl profesinės ligos nustatymo daugiausia kreipėsi įrenginių, mašinų operatoriai bei surinkėjai (67 proc.) ir kvalifikuoti darbininkai (22 proc.). Pagal užregistruotų profesinių ligų atvejų skaičių dominavo dirbantys apdirbamosios pramonės (30 proc.), statybos (21 proc.) ir žemės ūkio (18 proc.) įmonėse.
 
Daugiausia profesinių ligų 2008 metais užregistruota gyvenantiems Telšių, Šiaulių, Kauno bei Panevėžio apskrityse (atitinkamai 20, 15, 12, 11 proc.), mažiausia – gyvenantiems Marijampolės ir Vilniaus apskrityse (po 4 proc.). 90 proc. profesinių ligų užregistruota 50 metų ir vyresnio amžiaus asmenims. 80 proc. užregistruotų profesinių ligų teko vyrams, moterims – tik 20 proc. 40 proc. profesinių ligų užregistruota nedirbantiems asmenims.
 
Dirbantieji sudaro pusę pasaulio populiacijos. Saugios ir sveikos darbo sąlygos yra svarbus faktorius socialiniam bei ekonominiam vystimuisi, kadangi sąlygoja darbuotojų sveikatą ir produktyvumą darbingu laikotarpiu ir vėliau.
 
Plačiau su Profesinių ligų valstybės registro veikla ir jo pateiktomis ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje "Registrai" →„Profesinių ligų registras“
 
Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt