2014

Latvijoje įvyko tarptautinė konferencija „Sveiki ir saugūs darbuotojai – prielaida nuosekliai darbo jėgos rinkai“

2014 11 25
Lapkričio 21 d. Rygoje, Latvijoje įvyko tarptautinė konferencija „Sveiki ir saugūs darbuotojai – prielaida nuosekliai darbo jėgos rinkai“ (angl. „Healthy and Safe Workers – a precondition for sustainable labour market”), kurią organizavo Latvijos valstybinė darbo inspekcija.

Konferenciją atidarė Latvijos valstybinės darbo inspekcijos direktorius Renārs Lūsis, dalyvavo ir pasisakė socialiniai partneriai – Latvijos laisvosios profesinių sąjungų konfederacijos, Latvijos darbdavių konfederacijos atstovai. Europos Komisijos (DG-EMPL) atstovė Zinta Podniece pristatė 2014–2020 metų Europos Sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos strateginėje programoje numatytas veiklos kryptis. Tarptautinės darbo inspekcijos asociacijos (IALI) viceprezidentas Bernhard Brueckner kalbėjo apie darbo inspekcijų vaidmenį besikeičiančiame darbo pasaulyje. Latvijos profesinės saugos ir aplinkos sveikatos instituto direktorius Ivars Vanadziņš pristatė darbo sąlygų pokyčius Latvijoje per 12 metų laikotarpį.

Konferencijos metu taip pat vyko trys paralelinės sesijos, skirtos sveikatos stiprinimo darbo vietoje, nelaimingų atsitikimų darbe kaštų ir darbo inspekcijų veiklos efektyvumo temoms. 

Renginyje daugiausia dalyvavo Baltijos šalių atstovų. Lietuvai atstovavo Higienos instituto bei Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai. Pranešimą apie Higienos instituto patirtį dalyvaujant projekte „Sveikatos ugdymas darbo vietose: esama padėtis ir poreikiai“ (angl. „Health education at workplace survey: reality and needs“) vienoje iš paralelinių sesijų, skirtoje sveikatos stiprinimo darbo vietoje tematikai, pristatė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė.

Daugiau informacijos jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė, tel. 8 5 212 2574 arba el. paštu rasa.sidagyte@hi.lt.