2008

10-tas Tarptautinės infekcijų kontrolės federacijos kongresas

2009 11 12
Tarptautinė infekcijų valdymo federacija (angl. International Federation of Infection Control – IFIC) vienijanti įvairių pasaulio šalių organizacijas, tarp jų ir Lietuvos hospitalinių infekcijų valdymo asociaciją (HIVA), besirūpinančias užkrečiamųjų ligų valdymu, nuo 1997 m. organizuoja tarptautinius kongresus, kuriuose dalyvauja nuo 500 iki 1000 infekcijų kontrolės specialistų iš įvairių pasaulio šalių. Paskutinis – 9-tasis IFIC kongresas vyko 2008 m. spalio 14–17 d. Santjage (Čilė).
 
2009 m. spalio 8–11 dienomis Vilniuje vyks 10-tas Tarptautinės infekcijų kontrolės federacijos kongresas. Šia proga Higienos institute 2008 m. spalio 31 d. įvyko oficialus Tarptautinės infekcijų kontrolės federacijos kongreso pereinamosios simbolikos perdavimas Lietuvai. IFIC atstovas E. Krisiunas (JAV), įpareigotas IFIC pirmininko M. A. Borgo, IFIC simboliką perdavė Higienos instituto ir HIVA atstovams.
 
Daugiau informacijos apie IFIC ir jo organizuojamus renginius rasite internete http://www.theific.org/.