2008

Forumas „Moksliniais tyrimais pagrįsta politika ir sprendimai profesinei ir visuomenės sveikatai“

2009 10 12
Spalio 3 d. Vilniuje, viešbutyje ‚Artis“ įvyko pagrindinis Higienos instituto 200 metų jubiliejaus paminėjimo renginys – tarptautinis forumas „Moksliniais tyrimais pagrįsta politika ir sprendimai profesinei ir visuomenės sveikatai”.
 
Forumą atidarė ir įžanginį žodį tarė sveikatos apsaugos ministras dr. G. Černiauskas. Didelio dalyvių dėmesio susilaukė pirmoje forumo dalyje skaityti prof. M. McCarthy (Londono universiteto kolegija) ir prof. H. Vainio (Suomijos nacionalinis profesinės sveikatos institutas), o taip pat prof. Ž. Padaigos (Kauno medicinos universitetas), doc. R. Gurevičiaus ir dr. R. Jankausko (Higienos institutas) pranešimai. Kalbėta apie šiandieninę situaciją ir iššūkius visuomenės ir profesinės sveikatos srityje, tyrimais pagrįstų įrodymų svarbą ruošiant ir priimant esminius sprendimus, turinčius ilgalaikį poveikį dirbančiųjų ir visų šalies gyventojų sveikatos būklei bei gyvenimo gerovei.
 
Antroje forumo dalyje, pirmininkaujant Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorei J. Kumpienei, įvyko diskusija, kurioje 19 forumo dalyvių pasisakė apie iš anksto išdalytą forumo rezoliucijos projektą ir aptarė pranešėjų pasisakymus. Gausiems forumo rezuliucijos tobulinimo pasiūlymams apibendrinti išrinkta darbo grupė, susidedanti iš dr. R. Jankausko (vadovas) prof. I. Misevičienės, A. Ščeponavičiaus, dr. R. Valintelienės ir V. Meižio. Pavesta rezoliucijos projektą baigti redaguoti per dvi savaites ir priimtą rezoliuciją paskelbti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Higienos instituto interneto tinklapiuose.
 
Forume dalyvavo 123 dalyviai: politikai, sveikatos administratoriai, mokslininkai ir įvairių sričių Lietuvos ir dar 15 valstybių specialistai.
 
Forumo pranešimai
 
Moksliniais tyrimais pagrįsta politika ir sprendimai visuomenės sveikatai
Prof. Mark McCarthy, Londonas, JK. (atsiųsti).
 
Įrodymais pagrįsti sveikatos netolygumų mažinimo sprendimai sveikatos politikai ir intervencijoms
Doc., dr. Romualdas Gurevičius, Vilnius (atsiųsti).
 
Lietuvos visuomenės sveikatos pokyčių vadyba.
Prof. Žilvinas Padaiga, Kaunas (atsiųsti).
 
Moksliniais tyrimais pagrįsta politika ir sprendimai profesinei sveikatai
Prof. Harri Vainio, Helsinkis, Suomija (atsiųsti).
 
Profesinės sveikatos strategijos įgyvendinimo iššūkiai Lietuvoje
Dr. Remigijus Jankauskas, Vilnius (atsiųsti).
 
Forumo akimirkos atsiųsti.

Forumo rezoliucija  atsiųsti.