2015

Mirties priežasčių statistikos techninės darbo grupės susitikimas Liuksemburge

2015 03 26
2015 m. kovo 17 d. Liuksemburge susitiko Europos Komisijos Eurostat suburtos mirties priežasčių statistikos techninės darbo grupės nariai.
 
Susitikimo metu nagrinėti Mirčių atvejų ir jų priežasčių valstybės registrui aktualūs mirties priežasčių statistinių 2011 ir 2012 metų duomenų surinkimas bei kokybė. Posėdyje pristatytos mikroduomenų ir apibendrintų duomenų pateikimo Eurostat‘ui taisyklės, naujas EDIT duomenų patikrinimo įrankis ir tikrinimo taisyklės, aptarta mirties priežasčių statistinių duomenų palyginamumo su demografiniais statistiniais duomenimis problematika, šalių patirtys naudojant IRIS įrankį, kuris skirtas automatiškai koduoti mirties priežastis, taip pat TLK-11 klasifikacijos keitimo aktualijos. Pristatyta ir naujai sukurta mirties priežasčių statistikos internetinė paskyra: http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/causes-death
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas Šarūnas Alasauskas, tel. (85) 2612084 arba el.paštu sarunas.alasauskas@hi.lt