2015

Stokholme vyko mokymai – „Įrodymais pagrįsti metodai ir būdai sprendimams visuomenės sveikatos srityje priimti“

2015 03 26
2015 m. kovo 2–5 d. Europos infekcinių ligų kontrolės ir prevencijos centras (ECDC) organizavo mokymus „Įrodymais pagrįsti metodai ir būdai sprendimams visuomenės sveikatos srityje priimti“, kuriuose dalyvavo ir Higienos instituto atstovė.
 
 
Dalyvavimas mokymuose finansuotas ES struktūrinių fondų projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ lėšomis.
 
 
Mokymus vedė „Kleijnen Systematic Reviews Ltd“ ekspertai iš Jungtinės Karalystės, turintys didelę sveikatos technologijų vertinimo patirtį. Mokymai buvo skirti asmenims, norintiems įgyti žinių kaip  taikyti skirtingus sveikatos technologijų vertinimo metodus ir būdus, siekiant priimti mokslo įrodymais pagristus sprendimus. Mokymų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas mokslo įrodymų vertinimui infekcinių ligų prevencijos ir kontrolės srityje.
 
 
Mokymų metu dalyviams išsamiai pateikta informacija apie skirtingas mokslo įrodymų rūšis ir lygius, paaiškinta mokslo įrodymų ir rekomendacijų kokybės vertinimo svarba. Ekspertai pristatė projektų sisteminėms apžvalgoms ir meta-analizėms atlikti planavimo ir vykdymo pagrindinius principus, pateikė nuorodas į galimus informacijos šaltinius ir išaiškino įvairius paieškos strategijos formulavimo bei atlikimo niuansus.
 
 
Praktinių užsiėmimų metu dirbta ir diskutuota grupėse. Mokymų dalyviai turėjo galimybę įgytas žinias taikyti praktiškai – atlikti literatūros duota tema paiešką, iš rastų straipsnių surinkti ir aprašyti duomenis, reikalingus pagrįsti intervencijų veiksmingumą, visų intervencijų veiksmingumo rezultatus apibendrinti atliekant meta-analizę. Taip pat dalyviai mokėsi apskaičiuoti ir interpretuoti efekto dydį, atliko atvejo kontrolės, kontroliuojamų atsitiktinių imčių, sisteminių apžvalgų, kokybinių tyrimų kritinį vertinimą.
 
 
Įgytos žinios bus naudingos atliekant Higienos institute vykdomus visuomenės sveikatos technologijų vertinimus ir užtikrinant šių darbų kokybę.
 
Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Markevičė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu ruta.markevice@hi.lt.