2008

Seminaras „Vandens informacinės sistemos Europai“

2009 11 19
Lapkričio 12 d. Paryžiuje (Prancūzija), pirmininkaujant Prancūzijai, Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato ir Europos aplinkos agentūros vadovų kvietimu, remiant Prancūzijos ekologijos, energijos, paramos vystymo ir planavimo ministerijai, į vyko institucijų, susijusių su vandens direktyvų įgyvendinimu, atstovams skirtas seminaras „Vandens informacinės sistemos Europai“ (WISE – Water Information System for Europe).
 
Seminare dalyvavo 149 atstovai iš Europos Sąjungos valstybių ir narių kandidančių. Iš Lietuvos šiame seminare dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros atstovai ir Higienos instituto darbuotoja Gražvydė Norkienė, kuri yra ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/7/EB dėl maudyklų vandens pritaikymo techninei pažangai komiteto Komisijoje Lietuvos atstovė.
 
Pagrindinės seminaro temos buvo – WISE struktūra: WISE tinklas, vartotojų poreikiai, upių baseinų valdymo planų ataskaitos; dabartinės WISE sistemos galimybės; pasiūlytas WISE įgyvendinimo planas (GEO sprendimai); pristatytas WISE projektas kaip bandomasis INSPIRE direktyvai ir SEIS-ui; pristatyta supaprastintas atsiskaitymas per WISE sistemą; taip pat Prancūzijos, Slovėnijos, Airijos, Švedijos ir Austrijos atstovai supažindino su jų šalių informavimo sistemomis ir jų galimybėmis integruojantis į WISE (plačiau).
 
Daugiau informacijos apie vykusį renginį teikiama tel. (8 5) 212 3913 arba el. paštu grazvyde.norkiene@hi.lt.