2015

Kaip paskatinti darbdavius rūpintis darbuotojų sveikata

2015 03 31
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį „Darbdavių skatinimas rūpintis darbuotojų sveikata ir darbo vietų kokybe“.
 
Tarptautinės Darbo Organizacijos duomenimis dėl darbo sukeltų ar su darbu susijusių sveikatos pakenkimų kiekvienais metais prarandama apie 4 proc. bendrojo nacionalinio produkto. Tyrimais nustatyta, kad profesinės ligos turi kainą: visų pirma tai sergančiojo išlaidos, bet taip pat tai ir visuomenės išlaidos susirgusiems gydyti ir, žinoma, įmonių finansiniai praradimai netekus darbuotojo. Remiantis 2000–2004 metais 13-oje Europos šalių vykdyto tyrimo duomenimis profesinių ligų kompensavimo kaštai 100 tūkst. draustų darbuotojų 2000 metais svyravo nuo 0,69 iki 12,57 milijonų eurų. Šių bėdų galima būtų išvengti pradėjus labiau rūpintis ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencija bei sveikatos stiprinimu darbe, parengus ir įgyvendinus atitinkamas tvarkas ir užtikrinus jų įgyvendinimo tikrinimo mechanizmus. Šiame leidinyje pristatomi atsakingų tarptautinių organizacijų siūlomi ekonominių paskatų plėtoti darbuotojų saugą ir sveikatą būdai, pateikiama keletas užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžių.
 
Leidinys skirtas darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politiką formuojančioms institucijoms bei darbdaviams. Darbuotojų saugos ir sveikatos politiką formuojančių valdžios institucijų bei darbdavių organizacijų atstovai turėtų siūlyti ir svarstyti įvairias ekonominių paskatų galimybes ir kitas socialines iniciatyvas, kurias taikančios įmonės galėtų būti skatinamos apdovanojimais gerosios praktikos konkursuose, mokesčių lengvatomis ar kitais būdais. Leidinys turėtų būti įdomus kiekvienam, kuris domisi darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros organizavimu įmonėse.
 
Leidinį rasite HI interneto svetainės skyrelyje "Leidiniai -> Informaciniai leidiniai".
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė tel. 8 5 212 0861, arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt.