2015

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2014 m. ataskaita

2015 04 01

Išanalizuoti 2014 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose duomenys. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 35 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai (toliau – RITS) bei 53 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 2471 pacientą, besigydžiusį RITS daugiau nei 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 5061 pacientą, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, Cezario pjūvio, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės bei venų operacijos.

Pagrindiniai rezultatai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose

2014 m. bent viena hospitalinė infekcija buvo užregistruota 12,7 proc. (314) RITS pacientų. Iš viso nustatyta 441 hospitalinė infekcija (paplitimas - 17,8 proc.). Bendras HI sergamumas sudarė 20,2 atvejo 1000 lovadienių, lyginant su 2013 m. sergamumas sumažėjo 12 proc. Sergamumas HI suaugusiųjų pacientų grupėje išliko 2 kartus didesnis nei vaikų grupėje (vaikų – 10,6, suaugusiųjų – 22,5). Atskiruose RITS sergamumas HI svyravo nuo 0 iki 74,7 atvejo 1000 lovadienių.

Didžiąją dalį visų nustatytų HI sudarė pneumonija (31,7 proc.) ir kitos apatinių kvėpavimo takų infekcijos (13,2 proc.), šlapimo takų (17,9 proc.) ir mikrobiologiniu tyrimu patvirtintos kraujo (12,5 proc.) infekcijos. Lyginant su 2013 m. beveik 10 proc. sumažėjo sergamumas ventiliacine pneumonija (nuo 17,5 proc. iki 15,9 proc.) suaugusiųjų grupėje, tačiau sergamumas šlapimo takų infekcijomis padidėjo 18 proc. (nuo 4,2 proc. iki 5,1 proc.). Ženkliai – 80 proc. sumažėjo kraujagyslinių kateterių sąlygotų kraujo infekcijų vaikų grupėje – nuo 6,9 iki 1,4 atvejo 1000 CVK dienų, tačiau sergamumas ventiliacine pneumonija šioje grupėje nuo 2012 m. (3,3 atvejo 1000 DPV dienų) didėja ir 2014 m. siekė 10,5 atvejo 1000 DPV dienų.

Dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Acinetobacter padermės (18,2 proc.), kurios yra pagrindinės operacinių žaizdų infekcijų sukėlėjos (31,3 proc.) ir Klebsiella padermės (15,4 proc.) – pagrindinės pneumonijos sukėlėjos (20,8 proc.). Kraujo infekcijas dažniausiai sukėlė plazmos nekoaguliuojantys stafilokokai (25,9 proc.). Lyginant su 2013 m. rezultatais 2014 m. ženkliai (2-3 k.) daugiau nustatyta HI sukėlėjų, atsparių antimikrobiniams vaistams: 11 meticilinui atsparių Staphylococcus aureus (MRSA) (2,4 proc.), 11 Klebsiella spp. gaminančių plataus veikimo beta laktamazes (ESBL) (2,4 proc.) ir 3 vankomicinui atsparaus enterokoko (VRE) (0,6 proc.) atvejai.

Didžioji dalis pacientų (80,8 proc.) buvo gydyti antimikrobiniais vaistais. Iš viso šie vaistai buvo paskirti 4263 kartus: I-II kartos cefalosporinai sudarė beveik ketvirtadalį (23,8 proc.) visų paskirtų antimikrobinių vaistų.

Pagrindiniai rezultatai chirurgijos skyriuose

2014 m. operacinių žaizdų infekcijos (toliau – OŽI) buvo užregistruotos 86 pacientams (1,7 proc.), tai šiek tiek daugiau nei 2013 m. (1,3 proc.). Daugiausiai buvo užregistruota giliųjų operacinių žaizdų infekcijų (41,9 proc.). Operacinių žaizdų infekcijos dažniausiai išsivystė po storosios žarnos operacijų – 6,9 proc. ir širdies kraujagyslių šuntavimo operacijų – 5,5 proc. Lyginant su 2013 m. šie rodikliai mažai kito (atitinkamai 2013 m. - 6,8 proc. ir 5,3 proc.).

Antimikrobiniai vaistai profilaktikai buvo paskirti 4496 operuotiems pacientams (88,8 proc.). Penktadaliui (20,0 proc.) operuotų pacientų antimikrobinė profilaktika buvo skiriama 3 d. ir ilgiau.

Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 33 (65,1 proc.) operacinės žaizdos infekciją turintiems pacientams. Pusę visų išskirtų sukėlėjų sudarė gram neigiamos bakterijos. Vienam pacientui po storosios žarnos operacijos nustatytas OŽI sukėlėjas, atsparus antimikrobiniams vaistams - Escherichia coli, gaminanti plataus veikimo beta laktamazes (ESBL).

Su Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2014 m. ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinėje svetainėje (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteiks Visuomenės sveikatos technologijų centro, Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Ašembergienė tel. (8 5) 262 9055 arba el.p. jolanta.asembergiene@hi.lt