2015

Pritarta pasauliniam veiksmų planui kovai su antimikrobiniu atsparumu

2015 06 10
Pasaulio sveikatos asamblėjos 68-ojoje sesijoje, vykusioje 2015 m. gegužės mėnesį, pritarta pasauliniam veiksmų planui kovai su antimikrobiniu atsparumu. Šio plano tikslas – garantuoti sėkmingą infekcinių ligų gydymą ir profilaktiką užtikrinant teisingą ir prieinamą antimikrobinių preparatų skyrimą tiems, kam jų labiausiai reikia.
 
Pasauliniame veiksmų plane numatyti penki pagrindiniai siekiniai:
•    Gerinti informuotumą ir supratimą apie antimikrobinio atsparumo problemą;
•    Stiprinti stebėseną ir mokslinių tyrimų vykdymą;
•    Sumažinti infekcijų paplitimą;
•    Optimizuoti antimikrobinių preparatų vartojimą;
•    Užtikrinti tvarias investicijas kovai su antimikrobinio atsparumo problema.
 
Plane pažymima, kad vien tik Europos Sąjungoje vaistams atsparių bakterijų sukeltos infekcijos kasmet nusineša 25000 gyvybių. Tokioms infekcijoms gydyti patiriamos papildomos sveikatos priežiūros išlaidos kasmet siekia mažiausiai 1500 milijonų eurų.
 
Pasauliniame veiksmų plane nurodytos pagrindinės gairės nacionaliniams kovos su antimikrobiniu atsparumu planams. Valstybės sutiko mobilizuoti išteklius, užtikrinant plano įgyvendinimą bei įsipareigojo iki 2017 m. turėti nacionalinius kovos su antimikrobiniu atsparumu planus.
 
Daugiau informacijos Pasaulio sveikatos organizacijos tinklalapyje: http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/
 
Daugiau informacijos apie pasaulinį veiksmų planą kovai su antimikrobiniu atsparumu gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Akvilė Kenstavičienė tel. (8 5) 262 9055, el. p. akvile.kenstaviciene@hi.lt.