2015

Išbandoma nauja Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema SveNAS

2015 06 19

Projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“ įgyvendinimo metu Higienos institute buvo sukurta sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema (SveNAS). Joje galima susipažinti su Lietuvos gyventojų mirtingumo, tenkančio 100 000 gyventojų, netolygumais.

Sistemoje mirtingumo rodikliai pateikiami pagal dažniausias mirties priežastis (visos mirties priežastys, piktybiniai navikai, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai (vyrams), krūties piktybiniai navikai (moterims), kraujotakos sistemos ligos, išeminės širdies ligos, cerebrovaskulinės ligos, išorinės mirties priežastys); lytį (iš viso, vyrai, moterys); mirties metus (2010, 2011, 2012, 2013); administracines teritorijas (apskritis, savivaldybes, seniūnijas).

Svarbiausia sistemos naujovė – galimybė susipažinti su gyventojų mirtingumo netolygumais seniūnijose. Nors dėl skaičiavimo ypatumų mirtingumo rodikliai seniūnijose nėra visiškai tikslūs, tačiau netikslumus tikėtasi sumažinti pateikiant mirtingumo rodiklius seniūnijose per 3 metų periodą (sudedamas mirčių skaičius nuo 2010 iki 2012 metų imtinai).

Taip pat sistemoje galėsite viename lange iš karto matyti dvi kartogramas ir jas palyginti. Galima lyginti skirtingas administracines teritorijas arba vieną teritoriją skirtingais metais arba pagal pasirinktas lytis.

Apie kiekvieną administracinę teritoriją pateikiami šie duomenys: absoliutus mirčių skaičius, įprastas ir standartizuotas mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.). Papildomai SveNAS pateikiami duomenys, leidžiantys įvertinti pasirinktos administracinės teritorijos mirtingumo rodiklio vietą visos Lietuvos mastu. Pateikiami Lietuvos mirtingumo rodikliai (įprastas ir standartizuotas), teritorinių vienetų mirtingumo rodiklių aritmetinis vidurkis ir mediana, mirtingumo rodiklių variacijos koeficientas ir standartinis nuokrypis.

SveNAS sukurta naudojant geografinių informacinių sistemų programinę įrangą ArcGIS ir įgyvendinant projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“ (vykdo – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, partneriai – Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas ir Higienos institutas). Ateityje planuojama SveNAS plėsti ir pateikti ne tik mirtingumo duomenis.

SveNAS galite pasiekti adresu www.svenas.lt          

Daugiau informacijos apie SveNAS naudojimą: http://www.svenas.lt/paaiskinimas/paaiskinimas.html

Jeigu kiltų klausimų dėl SveNAS naudojimo ar pastebėsite netikslumų, prašome kreiptis į Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovą dr. Romualdą Gurevičių (el.p. romualdas.gurevicius@hi.lt, 8 (5) 262 2781) arba Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyr. specialistę Sandrą Mekšriūnaitę (el.p. sandra.meksriunaite@hi.lt, 8 (5) 277 3302).