2015

Įvyko kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Epidemiologijos samprata, paplitimo tyrimo duomenų analizė“

2015 06 15
2015 m. birželio 9−11 d. Vilniuje vyko Higienos instituto organizuoti 24 val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo mokymai tema „Epidemiologijos samprata, paplitimo tyrimo duomenų analizė". Mokymų tikslas – supažindinti asmens sveikatos priežiūros specialistus su šiuolaikiniais epidemiologinių tyrimų duomenų analizės principais, apmokyti juos pritaikyti praktiniame darbe, atliekant hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo duomenų analizę.
 
Mokymai skirti infekcijų kontrolės gydytojams, specialistams, epidemiologams, jų padėjėjams bei kitiems gydytojams ir slaugytojams, dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų valdyme asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
 
Mokymai buvo organizuojami pagal specialistų tobulinimo programą „Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra“, kuri suderinta su Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamentu 2010-11-10 raštu Nr. 10-(22.2-12)-7199.
 
Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių, kuriems išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr.specialistė Rūta Markevičė, tel. (8 5) 261 6681 arba el.p. ruta.markevice@hi.lt.