2015

Parengtos metodinės rekomendacijos „Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse“

2015 06 30
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus specialistai parengė metodines rekomendacijas „Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse“.
 
Šių metodinių rekomendacijų tikslas – padėti įmonėms pagerinti saugos ir sveikatos kultūrą. Tai ypač aktualu įmonėms, kuriose darbuotojai veikiami profesinės rizikos veiksnių, ir patiria didesnę susižalojimų ar nelaimingų atsitikimų darbe riziką (pvz., gamybos įmonėms).
 
Rekomendacijos, adaptuotos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, skirtos įmonių vadovams bei asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą.
 
Už saugos ir sveikatos darbe užtikrinimą atsakingi tiek darbdaviai, tiek ir patys darbuotojai. Darbdaviai turi skatinti saugos ir sveikatos kultūrą įmonėse, numatančią aktyvų darbuotojų dalyvavimą jos įgyvendinime. Efektyvus būdas skatinti darbuotojus rūpintis sauga ir sveikata – įgaliojimų suteikimas darbuotojų atstovams, taip užtikrinant darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus.
 
Rekomendacijose supažindinama su saugos ir sveikatos kultūros samprata ir reikšme, pateikiamos saugos ir sveikatos kultūros įvertinimo priemonės, pabrėžiamas saugos ir sveikatos kultūros gerinimo planavimo aktualumas bei apibūdinami pagrindiniai aspektai, kaip gerinti saugos ir sveikatos kultūrą įmonėse.
 
Rekomendacijas atsisiųsti galite čia arba apsilankę Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ –> „Rekomendacijos“.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Lolita Pilipavičienė tel. (8 5) 212 2589 arba el. paštu lolita.pilipaviciene@dmc.lt.