2015

Instituto specialistai gilinosi į jūrininkų profesinės sveikatos problemas

2015 07 01

13-asis  tarptautinis simpoziumas, skirtas jūrininkų sveikatai „Sveiki jūrininkai – sveika laivyba“, vyko birželio 23–26 d. Bergene, Norvegijoje. Pagrindiniai renginio organizatoriai buvo Bergeno universitetas bei Norvegijos jūrų laivininkystės medicinos centras.

 

Simpoziume dalyvavo daugiau kaip 200 mokslininkų, medikų, administratorių, praktikų iš daugiau kaip 40-ties pasaulio šalių ir atstovai iš tokių organizacijų kaip Tarptautinė darbo organizacija, Tarptautinė jūrų organizacija, Norvegijos jūrų laivybos administracija, Tarptautinė laivybos federacija, Tarptautinės sveikatos jūrų laivyboje asociacija. Pagal projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“, simpoziume dalyvavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė R.Eičinaitė-Lingienė.
 
Simpoziume buvo surengtos 5 plenarinės sesijos ir 12 paralelinių sesijų. Plenarinėse sesijose nagrinėti su saugia laivyba, jūrininkų ir keleivių sveikata, sveikos laivybos perspektyvomis, sveika žuvininkyste, su keleivinių ir kruizinių laivų personalo sveikata susiję klausimai.
 
 
Paralelinėse sesijose nagrinėti klausimai, susiję su jūrininkų mirtingumu ir pagrindinėmis tai lemiančiomis priežastimis, jūrininkų nuovargį lemiančiais veiksniais, ieškota sprendimų kaip pagerinti jūroje dirbančių žmonių gyvenimo kokybę. Kitose paralelinėse sesijose buvo sprendžiama kokias ligas išprovokuoja darbas jūroje, kas lemia darbuotojų sveikatos sutrikimų nebuvimas, kas daro įtaką pozityviam psichologiniam nusiteikimui ir gerai savijautai žmonėms būnant jūroje. Taip pat pristatyti įvairių tautybių darbuotojų reikšmingi širdies ir kraujagyslių sveikatos skirtumai. Nagrinėtas narkotinių medžiagų vartojimo tarp žuvininkystės pramonės darbutojų paplitimas bei pristatytas prevencinis planas šioms ydoms mažinti. Kreiptas dėmesys į rizikos veiksnius su kuriais susiduria žmonės, dirbantys skirtinguose laivuose ir naudojantys specialius įrankius jiems valdyti.
 
Kalbėta ir apie konteinerinių laivų jūrininkų darbe patiriamą įtampą ir stresą, ieškota būdų, kaip stiprinti jūrininkų sveikatą ir gerovę.
 
Daugiau informacijos apie šį renginį galite rasti puslapyje http://www.ismh13.org/sv/ arba kreiptis į Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovę Raimondą Eičinaitę-Lingienę tel. (8 5) 212 1969 arba el.paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.