2015

Higienos institute įgyvendinamas suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas darbuotojų sveikatos tema

2015 07 01
2015 birželio–2016 m. gegužės mėn. Higienos institutas įgyvendins suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“. Projektą finansuoja Europos Komisija, „Erasmus+“ programos, administruojamos Lietuvoje Švietimo mainų paramos fondo, lėšomis.
 
Pagrindiniai projekto tikslai:
-    vykdant inovatyvias, kokybiškas kvalifikacijos kėlimo bei mokymų veiklas, stiprinti Lietuvos specialistų, besirūpinančių darbuotojų sveikata įmonėse, teikiamų paslaugų kokybę ir didinti šių paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos dirbantiesiems;
-    informacinių leidinių, pranešimų ar konsultacijų pagalba skleisti užsienio šalių gerąją patirtį Lietuvoje aktualiomis profesinės sveikatos temomis – palankios psichosocialinės aplinkos kūrimas, sveikatos stiprinimo darbo vietose skatinimas, sveiko senėjimo sąlygų kūrimas, darbo saugos ir sveikatos ekonominės naudos apskaičiavimas ir pan.
 
Projekto metu Higienos instituto Profesinės sveikatos centro darbuotojai vyks į Šiaurės instituto, vykdančio profesinės sveikatos mokymus (angl. „Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health“, NIVA) organizuojamus kursus sveiko senėjimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos ekonomikos temomis bei į darbo stebėjimo vizitus Suomijos profesinės sveikatos institute (angl. „Finish Institute of Occupational Health“, FIOH), kur stebės kolegų, dirbančių sveikatos stiprinimo darbo vietose bei psichosocialinės aplinkos kūrimo srityse, darbą.
 
Mokymuose bei darbo stebėjimo vizituose gauta patirtis ir žinios bus pristatomos įmonių profesinės sveikatos specialistams, visuomenės sveikatos biurų specialistams, kitiems už darbuotojų sveikatą atsakingiems asmenims Higienos instituto organizuojamuose renginiuose bei kitais sklaidos kanalais.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Sigita Vičaitė el. paštu sigita.vicaite@hi.lt.