2015

Išleistas leidinys „Profesinės ligos Lietuvoje 2014 m.“

2015 07 22

Higienos instituto Profesinių ligų registro specialistai parengė leidinį, kuriame pateikiami Lietuvos dirbančiųjų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys: sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai 2005–2014 m., sergamumas pagal gyvenamąją vietovę, amžių, lytį, profesinių ligų grupes, ligų priežastis, pagal profesinių ligų grupes apskrityse,  ekonominės veiklos rūšį ir profesiją.

Leidinyje pateikta informacija apie registro objektų registravimą, sąveiką su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis, duomenų teikimą ir naudojimą, registro duomenų saugą, profesinių ligų nustatymo tyrimą, ginčytinų profesinių ligų diagnozių nustatymą, socialinio draudimo išmokas.
Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės skirtos tolesnei duomenų analizei atlikti.  

 

Leidinį atsisiųsti galima paspaudus čia arba apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“.

Daugiau informacijos Jums gali sutiekti Profesinių ligų registro vadovė Danė Krisiulevičienė  telefonu (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt.