2015

Specialistai diskutavo apie sveikatos elgsenos tyrimų vykdymo problemas ir tobulinimo galimybes

2015 09 02
Šių metų rugpjūčio 27 d. įvyko Higienos instituto organizuota diskusija „Sveikatos netolygumų nustatymas vykdant sveikatos elgsenos tyrimus“.
 
Renginys buvo skirtas projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-00) 1.1.1.5 poveiklėje atliktų veiklų pristatymui. Diskusijos dalyviams buvo pristatytas sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo rekomendacijų projektas bei aptartos sveikatos elgsenos tyrimų suaugusių ir vaikų grupėse vykdymo patirtys, tyrimų metodikų tobulinimo galimybės.
 
Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro ir įvairių Visuomenės sveikatos biurų atstovai.
 
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. R. Valintėlienė pasveikino diskusijos dalyvius, trumpai supažindino su projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ tikslais, jau atliktais bei planuojamais darbais, taip pat paragino renginio dalyvius aktyviai dalyvauti diskusijose.
 
Diskusijos metu Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas dr. R.Gurevičius pademonstravo sveikatos netolygumų grafinio vaizdavimo galimybes naudojant sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistemą SveNAS. Pranešėjas apžvelgė šios sistemos funkcijas, pademonstravo jų panaudojimo galimybes. Šią sistemą galima išbandyti el. adresu: www.svenas.lt.
 
Projekto 1.1.1.5 poveiklės vadovė dr. L. Nedzinskienė pristatė sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo rekomendacijų projektą, jo paskirtį, struktūrą, sveikatos netolygumų stebėsenai skirtus rodiklius.
 
Vyr. specialistė J. Valentienė savo pranešimą skyrė vaikų sveikatos elgsenos tyrimų metodikos ir vykdytos pilotinės vaikų sveikatos elgsenos studijos rezultatų pristatymui. Rokiškio r. Visuomenės sveikatos biuro atstovė A. Perveneckaitė pasidalino patirtimi atliekant vaikų apklausas. Po pristatymo renginio dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusiją, aptardami problemas, kurios iškilo vykdant vaikų apklausas bei teikdami pasiūlymus tiek tyrimo metodikos, tiek instrumento tobulinimui.
 
Vyr. specialistas V. Liuima pristatė suaugusiųjų sveikatos elgsenos tyrimų metodiką, vykdytos pilotinės suaugusiųjų sveikatos elgsenos studijos rezultatus. Taip pat buvo pristatytos Visuomenės sveikatos biurų (Klaipėdos r., Alytaus m., Rokiškio r.), dalyvavusių pilotinėje suaugusiųjų sveikatos elgsenos tyrimų studijoje, patirtys, akcentuotos problemos, su kuriomis susidūrė specialistai, vykdę apklausas. Renginio dalyviai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę ir pateikti pasiūlymus, kaip, jų nuomone, reikėtų keisti apklausų vykdymo metodikas, tyrimo klausimynus, norint užtikrinti atliekamų tyrimų reprezentatyvumą ir tyrimo rezultatų informatyvumą.
 
Atsižvelgiant į projekto metu sukauptą patirtį, tyrimo išbandymo savivaldybėse rezultatus, diskusijos dalyvių išsakytas nuomones, bus parengta bendra metodika savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų atlikimui. Pagal SAM ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, nuo 2016 m. gyvensenos tyrimai kas 4 m. bus reguliariai vykdomi skirtingose savivaldybėse, taikant bendrą metodiką.
 
Daugiau informacijos apie įvykusią diskusiją suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistas Vincentas Liuima, tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu vincentas.liuima@hi.lt.